Kabinetsreactie op advies aanscherpen aanpak vermindering regeldruk

Op 27 oktober 2011 heeft Actal een advies uitgebracht over de brief waarmee het kabinet de Tweede Kamer informeert over de voortgang bij het verminderen van de regeldruk voor bedrijven en burgers. In zijn reactie gaat het kabinet in op de aanbevelingen van Actal. Voor het vinden van reducties voor overige nalevingskosten, zo schrijft het kabinet, is het in grote mate afhankelijk is van signalen uit het bedrijfsleven. Het kabinet start ook een onderzoek naar de wijze waarop Europese regelgeving in Nederland wordt geïmplementeerd. Het kabinet sluit niet uit dat de beoogde reductie in kosten voor de burger niet wordt gehaald.