Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

ATR heeft op 17 juli 2019 de Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst ontvangen. Het Kabinet stelt voor om burgers zelf de keuze te laten maken of zij berichten op papier, of elektronisch willen ontvangen. Dan hoeven die berichten niet meer dubbel worden verzonden. Burgers krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor papier of digitaal. Desgewenst kunnen ze dat weer veranderen.

De gevolgen voor de regeldruk van de keuzeregeling zijn in beeld gebracht op éénmalig 6,7 miljoen euro.

ATR advies aan de Minister van Financien – Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst