Kosten verplichte keuringen tegen stalbranden mogelijk te hoog

Jaarlijks zijn er zo’n 37 stalbranden waarbij meer dan 100.000 dieren omkomen. Dit voorstel wil het aantal stalbranden ten minste halveren. Het introduceert daarvoor twee soorten keuringen. Het blijft onduidelijk welke meerwaarde vooral de keuring van de elektrische installatie heeft ten opzichte van keuringen die verzekeraars al verplicht stellen voor een opstalverzekering. Bovendien lijken de kosten van de keuringen – voor zover ze in beeld zijn gebracht – onnodig hoog. Dit schrijft ATR in een advies over het Besluit aanpak stalbranden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 Hoeveelheid keuringen

Het kabinet wil het aantal stalbranden halveren. Het introduceert daartoe twee keuringen: een keuring van het brandveiligheidsmanagement en een keuring van de elektra en zonnestroomvoorziening van stallen. De eerste keuring moet jaarlijks plaatsvinden. De keuring van de technische installaties 1x per 3 jaar (voor grote bedrijven) of 1x per 5 jaar (voor kleinere bedrijven). Het voorstel maakt niet duidelijk wat de meerwaarde is van de keuringen van de elektrische installaties ten opzichte van al bestaande keuringen. Ook is niet duidelijk waarom het brandveiligheidsmanagement veel vaker moet worden gekeurd dan de technische installaties. Het college adviseert om het verschil in frequentie inhoudelijk te onderbouwen.

Inhoud keuring brandveiligheidsmanagement nog niet bekend

Het voorstel geeft aan hoe de elektrische installaties moeten worden gekeurd. Daarbij wordt de werkwijze van SCIS gebruikt. Niet duidelijk is hoe de keuring van het brandveiligheidsmanagement er uit gaat zien. Dit moet nog worden ingevuld door NEN. Het college adviseert om daar de sector goed bij te betrekken, zodat zeker kan worden gesteld dat de werkwijze bij de keuring werkbaar is voor de betreffende bedrijven.

Analyse regeldrukeffecten onvoldoende

Het voorstel zal leiden tot een forse toename van de regeldruk met enkele tientallen tot misschien honderd miljoen euro (voor in totaal bijna 25.000 bedrijven). De regeldrukgevolgen zijn nog niet volledig in beeld gebracht. Zo ontbreken de kosten die bedrijven moeten maken om technische installaties aan te passen. Ook is nog niet duidelijk hoe duur de keuring van het brandveiligheidsmanagement wordt. Het college adviseert om de regeldrukkosten op deze punten aan te vullen.

ATR advies aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – Wijziging Besluit aanpak stalbranden