Kwaliteit voortgangsrapportages verhogen

Het kabinet rapporteert periodiek over de voortgang die het boekt met het merkbaar verminderen van de regeldruk in Nederland. Op 18 november 2014 behandelt de Tweede Kamer de meest recente voortgangsrapportage van het kabinet. Actal komt in een advies aan de Tweede Kamer met diverse aanbevelingen om de kwaliteit van toekomstige voortgangsrapportages te verbeteren.

 

Het advies van Actal leest u hier.

 

De aanbiedingsbrief van de Voorjaarsrapportage van het kabinet leest u hier.

De bijlage over de vermindering van de regeldruk leest u hier.

En de bijlage over de maatwerkaanpak vindt u hier.