Lage btw voor elektronische uitgaven

ATR heeft op 12 juli 2019 het Wetsvoorstel verlaagde btw-tarief voor elektronische uitgaven ontvangen. Het Kabinet stelt voor om boeken en tijdschriften die elektronisch worden uitgegeven, onder hetzelfde (verlaagde) btw-tarief te brengen als papieren uitgaven. Hiermee wordt het verschil in behandeling voor de btw van fysieke en elektronische uitgaven opgeheven. Het kabinet beoogd te voorkomen dat nieuwe verschillen ontstaan.

ATR constateert dat de eis voor het toepassen van de lage btw wel een nieuw verschil introduceert. De verlaagde btw zal niet gelden voor uitsluitend elektronische uitgaven en ook niet voor het deel van nieuwwebsites waar geen vergelijkbare papieren versie voor bestaat. ATR adviseert om deze eis te laten vervallen en alleen als voorwaarde te stellen dat de elektronische uitgaven niet uitsluitend of hoofdzakelijk uit muziek en videomateriaal bestaan.

ATR advies aan de Minister van Financiën – Wetsvoorstel verlaagde btw elektronische publicaties