Lasten in Nederland onnodig hoog door vertraging ICT-projecten

De inspanningen van de Nederlandse overheid om de administratieve lasten voor bedrij­ven en burgers te verlagen door middel van ICT leiden tot te weinig resultaat. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Actal liet uit­voeren door de TU Delft.
De kabinetsplannen kunnen leiden tot besparingen van 500 mil­joen euro, maar schieten tekort door gebrek aan sturing. Actal wijst hier op 10 mei 2010 op in een advies aan staatssecretaris Bijleveld.