Legalisering internetgokken mag niet leiden tot onnodige kosten voor bedrijven en burgers

De Wet kansspelen op afstand legaliseert en reguleert het aanbieden van kansspelen via internet. Hiermee wordt een bestaande situatie bekrachtigd: ondanks het verbod gokken honderdduizenden Nederlanders al jarenlang via internet. De meeste Europese landen hebben internetgokken al veel eerder toegestaan. De wijze waarop dit in het Nederlandse wetsvoorstel gebeurt, leidt echter tot onnodig hoge regeldruk. Zeker in vergelijking met andere Europese landen. Ook brengt het wetsvoorstel veel regeldruk niet in kaart. Actal verwacht dat de kosten in werkelijkheid nog veel hoger zullen uitpakken, en schrijft in zijn advies aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om een lichtere aanpak te kiezen.

 

Minder regeldruk is haalbaar

De bestaande ‘landbased’ casino’s en speelautomatenhallen hebben op dit moment al de plicht om hun klanten te beschermen tegen gokverslaving. Dit heeft goede resultaten. Sinds 2005 is het aantal probleemspelers gedaald terwijl het aantal gokkers in absolute zin wel is toegenomen. Ondanks deze ontwikkelingen verzwaart dit wetsvoorstel de actieve zorgplicht. Opmerkelijk is dat het grootste deel van deze kosten neerslaat bij de bestaande ‘landbased’ kansspelen, en niet bij de aanbieders van kansspelen via internet: volgens het ministerie gaan 268 ‘landbased’ aanbieders 58 miljoen euro aan nalevingskosten betalen en de ongeveer 45 internetgokbedrijven ruim 7 miljoen euro. “Het ministerie maakt niet duidelijk wat precies de directe noodzaak is om deze zorgplicht te verzwaren” zo stelt collegevoorzitter Jan ten Hoopen. “Het aantal probleemgokkers is niet toegenomen, en we zien dat andere Europese landen hebben gekozen voor lichtere vormen van zorgplicht. Wij adviseren om aan te sluiten bij wat in andere Europese landen gangbaar is en ook goed werkt”.

 

Lang niet alle regeldruk in kaart gebracht

Op meerdere punten is de regeldruk niet of onvoldoende in kaart gebracht. Het is zeer waarschijnlijk dat de daadwerkelijke regeldruk en de echte kosten voor bedrijven en burgers straks hoger worden dan wat nu in het wetsvoorstel staat. “Een onvolledige berekening betekent dat de toename van de regeldruk te laag wordt ingeschat. En dat betekent dt er onvoldoende zal worden gecompenseerd. Dat is direct van invloed op het al dan niet halen van de kabinetsdoelstelling om de regeldruk in Nederland netto met 2,5 miljard euro te verlagen”, waarschuwt collegevoorzitter Jan ten Hoopen.