Legionellabeheersing kan meer proportioneel

Legionella veroorzaakt de veteranenziekte; een ziekte die schadelijk kan zijn voor mensen met een verminderde weerstand. De overheid neemt daarom maatregelen om te voorkomen dat de legionellabacterie zich tot gevaarlijke hoeveelheden vermeerdert. Sinds een grote uitbraak in 1999 heeft de overheid het beleid verscherpt: bedrijven moeten sindsdien veel beheersingsmaatregelen nemen. Veel van die maatregelen zijn nuttig en nodig, ook al komt de veteranenziekte weinig voor, en is zij – bij een tijdige diagnose – goed te behandelen. Lees meer over legionella >>

 

Actal heeft onderzocht of en in hoeverre de maatregelen van de overheid proportioneel zijn ten opzichte van het risico dat mensen lopen. De kans bestaat namelijk dat veel van de maatregelen het gevolg zijn van de zgn. risicoregelreflex: de reflex van de overheid om na een ernstig incident met veel regelgeving te komen. In het onderzoek constateert Actal dat er veel wettelijke verplichtingen zijn. Meerdere inspecties houden toezicht en voeren een streng ‘lik-op-stuk’ beleid. De regels en de bureaucratische beheersingsmaatregelen zijn bovendien zeer complex. Actal constateert dat dit legionellabeleid in de afgelopen 15 jaar niet heeft geleid tot een daling van het aantal besmettingen. Een andere bevinding in het onderzoek is het feit dat Vlaanderen in 2007 de wetgeving voor kleinere bedrijven heeft versoepeld – zónder dat dit tot een toename van het aantal besmettingen heeft geleid. Actal adviseert daarom om het Nederlandse beleid te evalueren en daarbij de regeldruk af te wegen tegen de effectiviteit van de maatregelen. Verder kan de regeldruk omlaag door ervoor te zorgen dat ondernemers voor legionella slechts met één toezichthouder te maken krijgen.

 

 

Lees hier ons advies over de regeldruk bij legionellabeheersing.