Logboeken speeltoestellen afschaffen

Actal adviseert minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de verplichting voor het bijhouden van logboeken voor speeltoestellen te schrappen. Een logboek is een document waarin gegevens over keuringen, ongevallen, vervanging van onderdelen en dergelijke worden bijgehouden. Een speeltoestel is niet mechanisch, zoals een wipkip of een schommel.

Voor elk speeltoestel is het gebruik van een logboek volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) verplicht. Deze verplichting heeft als doel om de veiligheid van speeltoestellen te vergroten. Het is echter niet aantoonbaar vastgesteld dat dat doel wordt bereikt met het verplicht bijhouden van logboeken. Het logboek vormt namelijk niet noodzakelijkerwijs een weerspiegeling van de werkelijkheid. De gestelde kwaliteitseisen aan vervaardigen, keuring, beheer en gebruik van speeltoestellen en het door de nVWA uitgevoerde toezicht daarop, maakt het bijhouden van een logboek een weinig effectief instrument om de veiligheid van het speeltoestel te borgen.

Op grond van Europese regelgeving is het bijhouden van een logboek voor speeltoestellen niet verplicht. Met het schrappen van deze verplichting uit de Nederlandse regelgeving kan de beheerder zelf bepalen hoe hij zijn verantwoordelijkheid invult. Hierdoor vermindert de irritatie bij beheerders en nemen de administratieve lasten voor het bedrijfsleven af, zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid van speeltoestellen.

Voor het advies aan VWS klik hier
Voor het advies aan EL&I klik hier