Maak beoordelingsnormen al bij consultatie bekend

Beoordelingsnormen die in regelgeving als verplicht worden aangewezen, moeten openbaar zijn tijdens de (internet)consultatie. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Normen periodieke beoordeling constructieve veiligheid

Een aantal jaren geleden is een deel van de tribune van het AZ-voetbalstadion ingestort. Naar aanleiding daarvan is eerder al geregeld dat grote voor het publiek bestemde gebouwen periodiek op hun constructieve veiligheid beoordeeld moeten worden. Met deze regeling wordt vastgelegd voor welke gebouwen dit geldt en hoe de beoordeling moet worden uitgevoerd. ATR constateert dat de methode die bij de beoordeling gehanteerd moet worden, nog niet is afgerond en niet bij de consultatie van de regeling is gepubliceerd. ATR adviseert deze methode pas als verplicht aan te wijzen als deze openbaar is.

Onduidelijkheid verplichting vervolgfase

De periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publiekstoegankelijke gebouwen wordt gefaseerd ingevoerd. Met deze regeling gaat deze plicht gelden voor gebouwen voor tenminste vijfduizend personen. In de toekomst moet deze ook gaan gelden voor ruimten in gebouwen voor meer dan vijfhonderd personen. De toelichting bij de regeling maakt dit echter niet overal even duidelijk. Zo geeft deze op een enkele plaats aan dat de verplichting zou gaan gelden voor gebouwen voor minder dan vijfduizend personen. ATR adviseert dit te verduidelijken.

Onderzoeksplicht breedplaatvloeren

De regeling geeft ook verdere uitwerking aan de onderzoeksplicht van bouwwerken met zogeheten breedplaatvloeren. Deze onderzoeksplicht is ingevoerd naar aanleiding van het gedeeltelijk instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport. Het onderzoek moet worden uitgevoerd volgens een aangewezen stappenplan, dat online te vinden is.

Directe link naar nieuwe versie CCV-inspectieschema Brandbeveiliging

De regeling wijst ook een nieuwe versie van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging aan. Deze is online niet goed te vinden. De link in de toelichting verwijst namelijk niet naar dit nieuwe schema, maar naar de algemene pagina van het CCV. ATR adviseert een directe link naar het nieuwe Inspectieschema in de regeling op te nemen. Ook adviseert ATR in de toelichting op te nemen wat het verschil is tussen het oude en het nieuwe inspectieschema. Zo wordt de aanwijzing van het nieuwe schema beter werkbaar voor betrokkenen.

De formele titel van het voorstel is wijziging van Omgevingsregeling i.v.m. de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid en de onderzoeksplicht van breedplaatvloeren van een bouwwerk, en het aanwijzen van een nieuwe versie van het CCV-inspectieschema.

ATR advies aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening – Omgevingsregeling bouwwerken 2023.