Maak Bibob en welstand minder belastend

De Bibobtoets moet selectiever worden ingezet en het welstandsbeleid moet uitgaan van het principe “geen welstandseisen tenzij daar duidelijke en zwaarwegende redenen voor zijn”. Dit schrijft Actal in een brief aan minister Verhagen naar aanleiding van het verzoek van Tweede-Kamerlid Koppejan over zijn vijfpuntenplan ter vermindering van regeldruk voor ondernemers. In de brief verwijst Actal naar zijn advies over de Bibobtoets uit 2010 en zijn advies “Bouw-stenen voor minder regeldruk” uit 2011. Beide adviezen bevatten aanbevelingen waarmee twee van de vijf knelpunten kunnen worden opgelost. Het advies uit 2011 geeft ook aan hoe een fundamentele herziening van de bouwregelgeving kan leiden tot een verdere vermindering van de regeldruk voor burgers en ondernemers.