Maak de gehandicaptenparkeerkaart mogelijk zonder onnodige keuringen en administratieve lasten

In sommige plaatsen vindt veel fraude plaats met de gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Om voor een GPK in aanmerking te komen gelden dan ook strenge eisen. Echter, volgens Actal moeten mensen die echt zo’n kaart nodig hebben, niet de dupe worden van de fraude en niet met onnodig zware eisen en onnodige administratieve rompslomp worden geconfronteerd. Zo is het niet nodig om mensen waarvan de medische situatie al bekend is bij de gemeente, nogmaals een geneeskundig onderzoek te laten ondergaan. Ook is het niet nodig dat aanvragers die echt een chronische beperking hebben, elke vijf jaar opnieuw een aanvraag moeten indienen en moeten ‘bewijzen’ dat ze nog steeds de fysieke beperkingen hebben waarmee ze voor een GPK in aanmerking komen. Dat is niet alleen onnodig belastend maar in sommige gevallen ook onnodig grievend. Actal pleit daarom voor hergebruik van bestaande informatie en voor de mogelijkheid om een GPK onbeperkt geldig te laten zijn.

 

Actal heeft een signaal ontvangen over onnodige regeldruk bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Een gemeente was reeds bekend met de medische omstandigheden van een aanvrager van een GPK. Toch moest hij een extra geneeskundig onderzoek ondergaan omdat de landelijke Regeling gehandicaptenparkeerkaart dat strikt genomen eist, alvorens een gemeente een GPK mag verstrekken. Het kan aanvragers en gemeenten gemakkelijker worden gemaakt door als hoofdregel te hanteren dat een geneeskundig onderzoek bij een aanvraag van een GPK achterwege kan blijven als de gemeente over gegevens beschikt waaruit duidelijk wordt dat de aanvrager voldoet aan de criteria. Alleen als met de beschikbare gegevens niet kan worden vastgesteld of de aanvrager aan de criteria voldoet, kan volgens Actal een geneeskundig onderzoek noodzakelijk zijn.

 

In de huidige situatie varieert de geldigheidsduur van de GPK tussen een half jaar en 5 jaar. Deze maximering op 5 jaar betekent dat voor mensen met een chronische aandoening de geldigheidsduur van de GPK niet is gekoppeld aan de duur van hun fysieke beperking. Actal wil deze koppeling wel maken. Voorzitter van Actal Jan ten Hoopen: “Het is onzinnig dat iemand met een blijvende fysieke beperking keer op keer verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart moet aanvragen zodat de overheid telkens kan constateren dat hij nog steeds die beperking heeft”. Actal pleit voor een geldigheidsduur van de GPK van onbepaalde tijd. Indien de fysieke beperking van de aanvrager van tijdelijke aard is, kunnen gemeenten een kortere geldigheids-duur van de kaart bepalen. Deze mogelijkheid bestaat in de huidige Regeling ook al.

 

Klik hier voor het advies “Regeldruk bij aanvraag Gehandicaptenparkeerkaart” van Actal in PDF  .