Maak in Participatiewet verlengen ‘simpele’ loonkostensubsidies mogelijk

Het wetsvoorstel vereenvoudiging en stroomlijning Participatiewet maakt verstrekking van de loonkostensubsidie mogelijk zonder de ‘echte’ loonwaarde van de werknemer vast te stellen. Hierdoor is een snellere toekenning van de subsidie mogelijk in situaties waarin het lastig is de loonwaarde vast te stellen. Bedrijven zullen met de mogelijkheid die de wet gaat bieden eerder geneigd zijn om een arbeidsbeperkte werknemer aan te nemen. De maximumduur van deze ‘simpele’ loonkostensubsidie, die 50% van het minimumloon bedraagt, is 6 maanden. Actal adviseert in een brief aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijkheid te openen om de toepassingsduur te verlengen. Zo kan worden voorkomen dat werkgevers alsnog afhaken mocht in de praktijk blijken dat de periode van zes maanden toch nog te kort is.

 

Alle belemmeringen in de Participatiewet nu definitief wegnemen

Bedrijven die arbeidsbeperkte werknemers in dienst nemen die niet het minimumloon kunnen verdienen, komen in aanmerking voor een loonkostensubsidie. Om de subsidie te kunnen ontvangen moet de loonwaarde worden vastgesteld. Dat is niet altijd even eenvoudig en kost in een aantal gevallen veel tijd. Wat volgt is vertraging in de toekenning, waardoor bedrijven soms onnodig afhaken. Zij ervaren te veel rompslomp en bureaucratie.
Het wetsvoorstel Vereenvoudiging en stroomlijning Participatiewet maakt verstrekking van de loonkostensubsidie mogelijk, zonder dat de loonwaarde van de werknemer is vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk tot een snellere toekenning van de subsidie te komen. Deze ‘simpele’ loonkostensubsidie, die in de wet de forfaitaire loonkostensubsidie wordt genoemd, bedraagt 50% van het minimumloon. Zij kan gedurende maximaal 6 maanden worden verstrekt. Actal adviseert in een brief aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijkheid te openen om de toepassingsduur van deze subsidie te verlengen. Met een mogelijkheid tot verlenging is vrijwel uitgesloten dat er (tijds)problemen bij de vaststelling van de loonwaarde op de werkplek optreden. “Wij moeten er voor zorgen dat we over een jaar niet opnieuw de wet moeten aanpassen, omdat dan wellicht blijkt dat die termijn van 6 maanden toch te kort is. Om de realisatie van banenafspraak niet onnodig te belemmeren moeten wij nu voor eens en voor altijd alle belemmeringen en bureaucratie wegnemen”, zegt Jan ten Hoopen, voorzitter van Actal.

Download hier de brief in PDF PDF logo