Maak werken makkelijker voor buitenlandse studenten

Een buitenlandse werkstudent aannemen kan sneller en simpeler. De voorgeschreven tewerkstellingsvergunning van het UWV is overbodig. Dit concludeert Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, na onderzoek van een klacht over de onnodige regeldruk wanneer je een werkstudent van buiten de EU wilt aannemen. Afschaffing van de vergunning is mogelijk, omdat het UWV bij de beoordeling van de aanvraag niet verplicht is deze te toetsen aan de situatie op de arbeidsmarkt. Dit staat in een advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Schaf tewerkstellingsvergunning af

Actal heeft een klacht ontvangen over de onnodige regeldruk bij het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werkstudenten. Deze vergunning is verplicht bij fulltime vakantiewerk in de zomermaanden en in de rest van het jaar voor een bijbaan van minder dan 10 uur per week. Niet duidelijk is waarom deze vergunning voor dit type werkzaamheden is voorgeschreven. Bij de vergunningaanvraag moet een kopie van het inschrijfbewijs bij de onderwijsinstelling worden gevoegd. In de praktijk komt het vaak voor dat studenten hun inschrijfbewijs pas laat ontvangen, zodat de tewerkstellingsvergunning niet op tijd kan worden afgegeven. Actal adviseert dit probleem op te lossen door de huidige eis van een vergunning te schrappen. “Dat is haalbaar omdat het UWV bij deze buitenlandse werkstudenten niet verplicht is om naar de situatie op de arbeidsmarkt te kijken. Dan is het aanvragen van een vergunning een onnodige administratieve drempel voor zowel bedrijf als student”, zegt collegevoorzitter Jan ten Hoopen.