Mandaat Britse zusterorganisatie RPC uitgebreid

Op 5 augustus jl. heeft de Britse regering aangekondigd het mandaat van de Regulatory Policy Committee (RPC) uit te breiden. De RPC is in december 2009 opgericht om de kwaliteit van impact assessments van nieuwe wetsvoorstellen te toetsen tijdens het consultatieproces (ex-post). De regering heeft besloten de RPC de bevoegdheid te geven om voorafgaand aan de besluitvorming binnen de regering (ex-ante) de kwaliteit van impact assessments te toetsen. De RPC zal advies uitbrengen aan een onderraad van het Britse kabinet. Deze onderraad heeft de bevoegdheid nieuwe wetsvoorstellen tegen te houden. Hiermee krijgt de RPC een rol bij het invullen van het nieuwe “one-in, one-out” principe dat per 1 september 2010 in het Verenigd Koninkrijk in werking treedt. Het Britse kabinet acht de rol van onafhankelijke toetser noodzakelijk voor de geloofwaardigheid van de aanpak. De RPC werkt nu aan een invulling van deze mandaatuitbreiding. Op de volgende site zijn de ontwikkelingen te volgen.