Meer ambitie bij aanpak regeldruk

Een volgend kabinet kan hogere ambities hebben voor het verminderen van regeldruk in Nederland. Dat stelt Actal naar aanleiding van een voortgangsrapportage die het huidige kabinet heeft uitgebracht. Het kabinet zegt hierin goed op koers te liggen bij het behalen van zijn doelen voor het verminderen van regeldruk voor bedrijven. Actal is van mening dat de lat een stuk hoger moet worden gelegd.

 

Het kabinet publiceerde op 11 juni 2012 zijn voortgangsrapportage over het verminderen van regeldruk voor bedrijven. Het zegt daarin dat de genomen maatregelen er voor zorgen dat het kabinet in 2015 zijn doelstellingen zou hebben gehaald. Dit geldt ook voor  de zgn.  nalevings-kosten die bedrijven moeten maken om te voldoen aan wettelijke normen, standaarden en eisen. Actal legt momenteel de laatste hand aan de Regeldrukaudit. Deze audit laat zien dat inhoudelijke nalevingskosten van voorgenomen wet- en regelgeving vaak niet (goed) in beeld worden gebracht.

 

Hogere ambities

Volgens Collegevoorzitter Jan ten Hoopen laat de voortgangsrapportage zien dat er meer mogelijk is dan gedacht. Een volgend kabinet kan dan ook fors hogere ambities formuleren voor het verminderen van de regeldruk. En dat is ook nodig: “De economie is in recessie en de overheidsuitgaven staan stevig onder druk. Vermindering van regeldruk is de enige serieuze lastenverlichting voor het bedrijfsleven die nu mogelijk is. En het is ook nodig om sectoren als de zorg efficiënter te laten werken en zo de uitgaven daar te beperken. Dat lukt alleen als de ambities zeer hoog zijn. En daarbij moet niet alleen worden gekeken naar de regeldruk vanuit het Rijk, maar ook naar die vanuit Europa, provincies en gemeenten.”

 

Regeldrukaudit

Momenteel rondt Actal de eerste Regeldrukaudit af. Hiermee beoordeelt Actal of de ministeries voldoende aandacht besteden aan het verminderen van regeldruk. Ook geeft de audit aan welke verbeteringen mogelijk zijn in de regeldrukaanpak van het kabinet. De Regeldrukaudit verschijnt op 27 juni 2012.