Meldingsplicht voor grensoverschrijdende agressieve fiscale constructies

Op 15 maart 2019 heeft ATR het wetsvoorstel ontvangen dat de EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies implementeert. (Richtlijn (EU) 2018/822). Tevens was bijgevoegd de berekening van de gevolgen voor de regeldruk. Intermediairs die agressieve fiscale grensoverschrijdende constructies bedenken en realiseren, worden verplicht deze te melden. Intermediairs zijn doorgaans de bedenkers en ondersteunen de realisatie ervan. Met de meldingen kunnen belastingautoriteiten gerichter belastingcontroles uitoefenen en betere risicobeoordelingen verrichten. Om vast te stellen of een constructie meldingsplichtig is, zijn de wezenskenmerken van zulke constructies benoemd. De meeste grensoverschrijdende constructies zijn echter niet meldingsplichtig. Maar die constructies moeten wel worden beoordeeld. ATR constateert dat het beter werkbaar is als positief kan worden vastgesteld dat een constructie niet meldingsplichtig is. ATR adviseert om intermediairs behulpzaam te zijn door de kenmerken van niet meldingsplichtige constructies te benoemen, ook al blijft er dan een grijs gebied over.
De gevolgen voor de regeldruk zijn berekend op € 22 miljoen eenmalig en een structurele toename van € 8 miljoen per jaar.

ATR Advies aan de Minister  van Financien over DAC6