Minder aangiftes, meer vertrouwen

Na bemiddeling door Actal besloot de Belastingdienst een ondernemer voortaan geen maandelijkse kansspelbelasting meer toe te sturen. De Belastingdienst vertrouwt er nu op dat de ondernemer op eigen initiatief aangifte doet als dat nodig is. Dit betekent geen onnodige administratieve lasten meer voor de ondernemer. En geen kans op een boete als een nulaangifte te laat wordt ingediend.

 

Een winkelier organiseert periodiek een promotionele actie waarbij elke maand de kans bestaat op een ‘prijs’ van meer dan € 454. Daarom valt de actie onder de Wet op de kansspelen, en moet de ondernemer iedere maand aangifte kansspelbelasting doen. Maar in de praktijk valt er zelden een prijs die meer waard is dan € 454. Gevolg is dat de winkelier vrijwel elke maand een nulaangifte doet.

Actal vindt dat het maandelijks moeten doen van een nulaangifte onnodige regeldruk is. Onnodig ‘gedoe’ tussen belastingplichtige en de Belastingdienst. Overleg met Financiën leerde dat de Belastingdienst de ondernemer kan toestaan om geen nulaangiftes meer te hoeven doen, onder de voorwaarde dat hij wel aangifte doet als er een keer
een hoge prijs valt. Gevolg is minder invulwerk voor de ondernemer en minder controle door de Belastingdienst.

NB: Actal wil onderzoeken of minder vaak aangifte doen ook mogelijk is bij andere belastingen. Dat zou voor veel ondernemers een zeer merkbare vermindering van hun administratieve lasten kunnen zijn.