Minder toezicht algemeen pensioenfonds door systeemcheck vooraf

De nieuwe Wet algemeen pensioenfonds biedt kans op minder regeldruk. Niet alleen voor pensioenuitvoerders, maar ook voor pensioendeelnemers. Op twee punten is winst te behalen. Door de systeemcheck van vermogens en werkkapitaal die vóóraf plaatsvindt, is achteraf minder toezicht op de pensioenfondsen nodig. Ook zou de wet actief moeten promoten dat één bericht informatie over meerdere pensioenregelingen mag bevatten. Zo krijgen pensioendeelnemers makkelijker en beter zicht op hun pensioenaanspraken. Dat staat in een advies van Actal over het wetsvoorstel.

 

Minder toezicht

Een algemeen pensioenfonds (APF) is een nieuw soort pensioenfonds dat meerdere pensioenregelingen tegelijk mag uitvoeren. In het wetsvoorstel staat dat een APF een vergunning nodig heeft. Het is namelijk belangrijk dat de vermogens en het werkkapitaal van regelingen binnen een APF gescheiden blijven. Daarom toetst De Nederlandse Bank vóóraf of de systeemwaarborgen toereikend zijn. Volgens Actal maakt deze toets het goed mogelijk om het toezicht achteraf te beperken. “De wet moet niet controle en risicobeperkende maatregelen stapelen. Dat levert alleen maar onnodige extra regeldruk op”, aldus Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal.

 

Eén pensioenoverzicht voor al je aanspraken

Actal stelt voor om expliciet in de wet op te nemen dat een APF in één bericht informatie over meerdere pensioenregelingen mag combineren. Het APF kan dan voor de verschillende pensioenregelingen volstaan met één bericht. Jan ten Hoopen: “De pensioendeelnemer is hiermee geholpen. Hij krijgt via één pensioenoverzicht informatie over al zijn pensioenaanspraken. Dat geeft veel beter inzicht dan een verzameling losse berichten.”

 

Het advies van Actal vindt u hier.