Ministeries hebben onvoldoende zicht op regeldruk

Ministeries maken nog onvoldoende duidelijk welke gevolgen hun wetsvoorstellen hebben. Daardoor is niet duidelijk of de wet- en regelgeving in Nederland minder bureaucratisch is geworden. Dat blijkt uit onderzoek naar negen ministeries dat Actal aan minister Kamp van Economische Zaken heeft aangeboden. Voorzitter Jan ten Hoopen van Actal: “Het is van groot belang dat ondernemers de wet kunnen naleven zonder er onnodig veel tijd en geld aan te besteden. Ministers zouden van alle nieuwe regels de gevolgen voor de regeldruk goed en volledig in beeld moeten brengen. Dat gebeurt nu nog onvoldoende.”

 

Alleen wetten en grote AMvB’s worden extern getoetst op regeldruk. Ministeriële regelingen en kleine AMvB’s niet. Onduidelijk is welke gevolgen die voor de regeldruk hebben. Jan ten Hoopen: “Het kabinet meldt zelf gestage voortgang bij het verminderen van de regeldruk in Nederland. Maar wij horen van ondernemers dat ze daar helemaal niets merken. De ministers van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moeten als coördinerende ministers voor regeldruk hun collega’s wijzen op het belang goed naar de gevolgen voor de regeldruk te kijken. Daarbij kan het helpen om ‘vreemde ogen’ te laten meekijken. Die zouden alle dossiers waar regeldruk een rol speelt, moeten mee-beoordelen.”

 

Onnodige regeldruk remt de samenleving
Mensen willen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. Maar als dit onevenredig veel tijd en geld kost, houden zij minder tijd over om patiënten te verzorgen, les te geven of te ondernemen. In al zijn vormen trekt onnodige regeldruk een zware wissel op burgers en bedrijven. Jan ten Hoopen: “De regelgeving in Nederland is nog steeds heel complex. Doordat ondernemers die regels vaak niet begrijpen, kunnen zij alléén met heel veel moeite of tegen hoge kosten de wet naleven. Dit belemmert hen dan bij het ondernemen. Dat is slecht voor onze economie.“

 

Ministeries verschillen in hun aandacht voor regeldruk

De ministeries zijn verantwoordelijk voor hun eigen regels en de kwaliteit daarvan. Actal heeft onderzocht hoe zij te werk gaan om regeldruk te bestrijden:

  • Drie ministeries scoren goed; de ‘koplopers’ zijn EZ, IenM en OCW. Deze drie hebben doorgaans goed zicht op de regeldrukgevolgen van wetsvoorstellen, en wegen die zorgvuldig af tegen de maatschappelijke baten.
  • Bij drie ministeries is het beeld wisselend; de ‘volgers’ zijn BZK, Financiën en VenJ.
  • Twee ministeries scoren teleurstellend; de ‘achterblijvers’ zijn SZW en VWS.

 

Hoe de situatie te verbeteren, verschilt per ministerie. Sommige ministeries moeten de interne organisatie rondom de regeldrukafweging versterken, of meer capaciteit vrijmaken. Andere moeten vooral de beschikbare rekenmethodes beter toepassen. En van elkaar leren!

 

Download hier het rapport in pdf pdf