Missie

Actal is een tijdelijk en onafhankelijk adviescollege dat als doel heeft om met concrete suggesties te komen voor het verminderen van de regeldruk voor bedrijven, burgers, instellingen, professionals en medeoverheden. Actal adviseert hierover de regering en de Staten-Generaal. Verder heeft Actal als taak om de regering te ondersteunen bij het verminderen van regeldruk op een aantal – door Actal zelf te bepalen – zware dossiers. En ten slotte adviseert Actal naar aanleiding van concrete klachten van het bedrijfsleven. In deze adviezen kan Actal gebruik maken van `naming and shaming’.