Misstanden uitzendsector vragen om handhaving

Het voorstel van het kabinet om misstanden in de uitzendsector weg te nemen is niet effectief. De voorgestelde nieuwe administratieve eisen en procedures zullen niet tot minder uitwassen gaan leiden. Bovendien heeft het voorstel onnodige extra regeldruk voor bedrijven (jaarlijks minstens € 143 miljoen) tot gevolg. Een consequente en daadkrachtige handhaving van de reeds bestaande regels is veel effectiever en ook nog eens minder belastend. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uitwassen uitzendsector

De meeste organisaties die personeel uitlenen, doen dat in de regel op een nette manier. Helaas zijn er ook veel voorbeelden van uitleners die de regels niet naleven en bijvoorbeeld arbeidskrachten te weinig betalen en/of in onveilige omstandigheden laten werken en wonen. Om die uitwassen tegen te gaan, komt het ministerie met diverse nieuwe administratieve procedures en eisen aan de uitleners.

Verplichte toelating uitzendbureaus

In het door het kabinet voorgestelde nieuwe stelsel mogen uitzendbureaus alleen op de markt opereren als zij door de minister zijn toegelaten. Of zij moeten over een door de minister afgegeven ontheffing van het uitleenverbod beschikken. Om toegelaten te worden, moeten de bedrijven onder meer een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen en een waarborgsom van honderdduizend euro storten. Ook moeten zij aantonen het juiste loon aan hun personeel te betalen en aan hun belastingverplichting voldoen. Een private inspectie-instelling moet bij toelating en vervolgens ook jaarlijks aan de minister rapporteren dat het bureau zich aan de regels houdt.

Papier versus handhaving

De misstanden (huisvesting, beloning en arbeidsomstandigheden) zullen echter niet effectief bestreden kunnen worden met meer papier en nieuwe procedures. De bureaus die slecht voor hun personeel – veelal arbeidsmigranten – zorgen, laten zich doorgaans niet door administratieve eisen en procedures leiden. Consequente en strikte handhaving is noodzakelijk en ook veel effectiever. Inzetten op handhaving is bovendien een minder belastend alternatief dat voorkomt dat er voor bedrijven ten minste € 143 miljoen aan extra regeldruk gaat optreden.

Werkbaarheid niet in beeld gebracht

De toelichting op wet en besluit gaat niet in op de werkbaarheid van de voorstellen. Daarvoor is echter welaandacht nodig, omdat het nieuwe stelsel vrij complex is. Dat zal met name het geval zijn voor kleinere uitzendbureaus en detacheerders en voor bedrijven waarvoor het uitlenen van personeel een bijkomstige activiteit is.

ATR advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – besluit toelating terbeschikkingstelling.