Nationale kop op regeling voor verwerking afgedankte cv-ketels

De Nederlandse regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is uitgebreid met bepalingen rondom cv-ketels. Cv-ketels hebben restwaarde en worden daardoor gerecycled. Het is dan ook onduidelijk waarom Nederland hier strenger is dan de betreffende Europese richtlijn en dus een ‘nationale kop’ op Europese regelgeving hanteert. Actal adviseert de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu daarom om te verduidelijken waarom deze nationale kop nodig is.

 

Uit de Europese richtlijn wordt niet duidelijk of cv-ketels wel of niet onder de richtlijn vallen. Dat biedt de EU-lidstaten ruimte om zelf hierin keuzes te maken. Het gevolg is dat lidstaten de richtlijn verschillend interpreteren. In het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk vallen cv-ketels niet onder de richtlijn, terwijl dat in Nederland (en enkele andere landen) wel het geval is. De toelichting bij de Nederlandse regeling maakt het waarom van deze keuze niet duidelijk. Daarbij speelt dat – volgens ondernemers in de branche – de milieuwinst van de regeling beperkt is, omdat cv-ketels een goede restwaarde hebben. Ze komen daardoor niet in het milieu terecht, maar worden ingezameld en verwerkt.

 

Klik hier voor het advies in pdf  PDF logo