Nieuw Actal publiceert eerste werkprogramma

Ondernemers, de bouw, politiemensen en verpleegkundigen: deze vier groepen krijgen voor wat betreft regelgeving komend jaar bijzondere aandacht van het nieuwe Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk. Dat belooft het nieuwe college in het Werkprogramma 2012, dat deze week is verschenen en als titel heeft ‘Minder regeldruk; meer ruimte’. Het college bestaat uit: Jan ten Hoopen (voorzitter), Eric Helder en Lili Doude van Troostwijk.

Actal is veranderd en heeft een nieuwe taakopdracht gekregen van het kabinet. “Het afgelopen decennium stond voor Actal in het teken van het bewerkstelligen van een cultuuromslag bij regelgevers in Nederland”, zegt het nieuwe college in zijn programma. “Het nieuwe Actal verlegt deze koers. Wij gaan directer bijdragen aan vermindering van de regeldruk.”

Actal krijgt in de toekomst een permanente, wettelijke status en zal onder andere regering en parlement gevraagd en ongevraagd adviseren. Daarbij gaat het om alles wat te maken heeft met regeldruk, dus ook de kosten van het naleven van regels en de toezichtslasten.  Het nieuwe Actal is van plan zich in zijn werk ook meer te laten leiden door signalen uit de samenleving.