Nieuwe drempel voor grote ondernemingen in Wet op de Ondernemingsraden

Grote ondernemingen zijn in de toekomst verplicht ten minste eenmaal per jaar met de Ondernemingsraad over de hoogte van beloningen en de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van bestuurders te spreken. Dat staat in een voorgenomen wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het kabinet stelt voor dat de verplichting gaat gelden voor ondernemingen waarin ten minste 100 personen werkzaam zijn. Daarmee introduceert het een nieuwe drempel in regelgeving voor ondernemingen. Actal adviseert om niet weer een nieuwe drempel te introduceren maar om de grens te stellen op 250 werknemers. Dan loopt het wetsvoorstel ook in de pas met de grens die de EU voor grote ondernemingen toepast. Extra regeldruk wordt op deze wijze voorkomen.

 

Keuze voor grens grote onderneming behoeft motivering

In september 2014 publiceerde Actal een onderzoek waaruit bleek dat er ten minste 136 wettelijke drempels zijn die betrekking hebben op de omvang van ondernemingen. Deze drempels bleken vaak niet aan te sluiten bij de bestaande indeling van bedrijven die in Europa wordt gehanteerd. De veelheid en verscheidenheid van de drempels maken regelgeving ondoorzichtig en leiden tot onnodige regeldruk.

Ook de drempel die het kabinet introduceert in de consultatieversie van de WOR, sluit niet aan bij de Europese indeling. “Het is niet duidelijk waarom deze nieuwe drempel nodig is en waarom het kabinet niet de grenswaarden gebruikt die in Europa gangbaar zijn”, aldus Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal. “Daarmee introduceert het kabinet in feite drempel nummer 137. De definitieve versie van het wetsvoorstel kan dit gemakkelijk repareren door aan te sluiten bij de Europese grenswaarde voor grote ondernemingen, te weten 250 werknemers.”

 

klik hier voor het advies in PDF pdf