Wet hardheidsaanpassing Awir

Het Wetsvoorstel hardheidsaanpassingen Algemene wet inkomensafhankelijke…

Wet CO2-heffing industrie

Het voorstel introduceert een CO2-heffing voor de industrie.…

Wet deelgezag

Op 24 april 2020 ontving het Adviescollege toetsing regeldruk…

Wet kind, draagmoederschap en afstamming

Op 24 april 2020 ontving ATR de adviesaanvraag voor het Wetsvoorstel…

Wijziging Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Op 23 april 2020 is de voorgenomen wijziging van de Regeling…

ATR advisering bij spoedregelgeving

Werkafspraken tussen ATR en de departementen voorzien in een…

Wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

ATR heeft op 25 maart 2020 het wetsvoorstel ontvangen voor “wijziging…

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet in verband met de coronacrisis…

Wet invoering betaling ouderschapsverlof

De wet zorgt voor een aantal wijzigingen in bestaande wetten…