Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Seksueel misbruik is één van de meest verwoestende vormen van…

ATR Jaarverslag 2020

Afgelopen jaar werd duidelijk dat de kwaliteit van wetgeving…

Wijziging Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging gaswinning Groningenveld

Het kabinet wil het Groningenveld zo snel mogelijk sluiten. Dit…

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) i.v.m. het duurzaam gebruik van daken

Op 6 januari 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken…

Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021

Sinds de eerste schoolsluitingen in maart 2020 heeft COVID-19…

Wet dubbele achternaam

Dit wetsvoorstel bevat een regeling die het mogelijk maakt dat…

Tijdelijke wet testbewijzen covid-19

De wet biedt de mogelijkheid om regels te stellen over het tonen…

Energiewet

De Energiewet vervangt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet…