Wijziging Woningwet en BTIV naar aanleiding van evaluatie

Op 29 november 2019 ontving ATR voor advies de wijzigingsvoorstellen…

Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs i.v.m. de afschaffing van de rekentoets

ATR heeft op 17 mei 2019 het wetsvoorstel ontvangen voor wijziging…

Subsidieregeling STAP-budget

Op 5 augustus 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Subsidieregeling…

Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

ATR heeft op 7 januari 2019 over het concept van de Wet pensioenverdeling…

Wetvoorstel plan van aanpak witwassen

Op 3 december 2019 heeft het Ministerie van Financiën het Wetsvoorstel…

Invoeringsregeling Omgevingswet

Op 12 december 2019 heeft het Ministerie van BZK de voorgenomen…

Besluit Crisis- en herstelwet twintigste tranche

Op 20 november 2019 heeft het ministerie van BZK de voorgenomen…

Wet minimumtarief zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Op 31 oktober 2019 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en…

Wetsvoorstel versterking Groningen

Door de gaswinning uit het Groningenveld ontstaan aardbevingen…