Wijziging Besluit BRP en Besluit BSN

Op 10 oktober 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken…

Wetsvoorstel aanpassing geldigheidsduur verblijfsvergunning asiel

Het wetsvoorstel, dat op 3 oktober 2018 voor advies naar de ATR…

Regeling Tachografen

Op 12 oktober 2018 heeft het ministerie van IenW het voorstel…

Minder regeldruk door ontwikkelingen in de klus- & deeleconomie

Bij de bespreking in de Tweede Kamer van rapport van het Rathenau-instituut…

Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit hijs- en hefwerktuigen

Op 16 oktober 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het Besluit…

Wijziging Tijdelijk Besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener

Op 1 mei 2018 is aan ATR voorgelegd de wijziging van het Tijdelijk…

Tijdelijk Besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist

Op 30 april 2018 is aan ATR voorgelegd een concept van het Tijdelijk…

Wijziging Wet BIG in verband met de opname daarin van het beroep van de klinisch technoloog

Op 17 mei 2018 is aan ATR voorgelegd de Wijziging van de Wet…

Wijziging Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2019

Op 29 augustus 2018 is aan Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)…