Versterking kwaliteit voorschoolse educatie

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 19 februari…

Wijziging van het Registratiebesluit BIG

Op 27 september 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit tot wijziging…

Besluit maatregelen kleine plastic drankflessen

Op 13 december 2018 is het voorgenomen Besluit maatregelen kleine…

Besluit allocatie arbeidskrachten inzake nadere invulling adequate pensioenregeling

Op 25 februari 2019 is voor advies aangeboden het Besluit allocatie…

Wijzigingsbesluit financiële markten 2019

Op 26 februari 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het voorgenomen…

Wetsvoorstel vroegsignalering voor schuldhulpverlening

Op 21 februari 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het concept…

Verzamelwijziging Bouwbesluit 2012

Op 4 februari 2019 is het voorstel tot verzamelwijziging van…

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Op 17 januari 2019 heeft ATR het voorstel ontvangen voor wijziging…

Advies Gemeente Zaanstad over APV en parkeerverordening

In september 2018 heeft ATR de gemeente Zaanstad geadviseerd…