Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

Op 22 juni 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel…

Wet toegang GGZ tot de Wet langdurige zorg

Op 25 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs

Het wetsvoorstel ‘Verduidelijking burgerschapsopdracht in het…

Wijziging Wmo 2015 in verband met de bijdrage aan maatschappelijke ondersteuning

Aan ATR is voor advies aangeboden de Wijziging van de Wet maatschappelijke…

Verwijzingsportaal bankgegevens

Op 19 juni 2018 is aan ATR voorgelegd het wetsvoorstel verwijzingsportaal…

Besluit toezicht trustkantoren

Op 26 juni 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit toezicht trustkantoren.Op…

Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet

Op 17 mei 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet achttiende tranche

Op 4 mei 2018 heeft de Minister van BZK het voorgenomen Besluit…