Wijziging van de Mijnbouwregeling in verband met verwijderen en hergebruik van mijnbouwwerken

Het verwijderen en hergebruik van mijnbouwwerken is gereguleerd.…

Wetsvoorstel en Besluit coronatoegangsbewijzen in het onderwijs

De minister van VWS heeft ATR om een spoedadvies over de Tijdelijke…

Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen

Op vrijdag 12 november 2021 is aan het Adviescollege toetsing…

Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen

De minister van VWS heeft ATR om een spoedadvies over de Tijdelijke…

Regeling bescherming koopvaardij

De Regeling bescherming koopvaardij is een nadere uitwerking…

Wet werken waar je wilt

De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft ATR om advies gevraagd…

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen en gebouwen…