Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES

Op 21 augustus 2018 heeft de Staatssecretaris van Economische…

Aanvullingsbesluit bodem

Op 11 juli 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Loodsplichtbesluit 2020 en Loodsplichtregeling 2020

Op 13 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het Loodsplichtbesluit…

Aanpassingswet studiefinanciering BES

Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct Op 30 januari…

Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade regelt dat alle schadeclaims…

Wetsvoorstel elektronische publicatie bekendmakingen en mededelingen

Op 29 juni 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)…

Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang

Op 6 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit aanwijzing…

Besluit securitisaties

Securitisaties zijn gebundelde en in delen verkochte leningen…

Wijziging Kadasterbesluit

Op 6 juli 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het voorstel…