Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Mismatches bij toepassing van het zakelijkheidbeginsel in de…

Wijziging Besluit BRP (Derdenbesluit BRP)

Op 27 juli 2021 heeft de Staatssecretaris van BZK een wijziging…

Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving in verband met regels over stalemissies

Op 30 juni 2021 is door het ministerie van Infrastructuur en…

Aanvullende zienswijze: Regeling Jaarverantwoording Wmg

ATR heeft de mogelijkheid om over nieuwe regelgeving, nadat al…

Wet goed verhuurderschap

Op 6 juli 2021 is dit wetsvoorstel aangeboden aan ATR. Het voorstel…

Wijziging Spoorwegwet in verband met overwegveiligheid

Op 12 juli 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Regeling verslaglegging verpakkingen

Op 2 juli 2021 is door IenW de Regeling verslaglegging verpakkingen…