Wet collectieve warmtevoorziening

Dit wetsvoorstel stelt regels aan collectieve warmtesystemen.…

Uitvoeringswet Cyberbeveiligingsverordening

De Uitvoeringswet Cyberbeveiligingsverordening introduceert het…

Wet voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

ATR heeft 8 op juni 2020 het “Voorstel van Wet tot wijziging…

Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Op 25 juni 2020 is het Besluit kunststofproducten voor eenmalig…

Wet invoering minimumuurloon

Op 7 mei 2020 is het gewijzigd wetsvoorstel invoering minimumuurloon…

Besluit Wapens en munitie i.v.m. implementatie EU-richtlijn

Op 11 februari 2019 ontving het Adviescollege toetsing regeldruk…

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de veiligheid van breedplaatvloeren

Op 20 november 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken…