Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Op 6 december 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het…

Wetsvoorstel en besluit aanvullende middelen voor het MBO

ATR heeft op 29 november 2018 het wetsvoorstel voor wijziging…

Wet pensioenverdeling bij echtscheiding 2021

Op 4 december 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het concept…

Implementatiewet aanpassing van de vierde anti-witwasrichtlijn

Op 13 december 2018 is aan ATR voorgelegd de Implementatiewet…

Invoeringsbesluit Omgevingswet

Op 25 oktober 2018 heeft het Ministerie van BZK het voorstel…

Volg- en traceersysteem voor tabaksproducten

Op 27 november 2018 is aan ATR voorgelegd het wetsvoorstel voor…

Besluit zorgverzekering collectiviteitskorting

Het besluit zorgverzekering collectiviteitskorting verlaagt het…

Wijziging Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Op 8 oktober is het voorstel tot wijziging van de Regeling melden…

Werkprogramma 2019

Op 5 december 2018 heeft het kabinet het werkprogramma 2019 van…