Verzamelwet pensioenen 2019

Op 8 mei 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het concept van…

Wijziging Bouwbesluit 2012

Op 11 april 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK)…

Uitvoeringsbesluit Wwft

Op 6 februari 2018 is aan ATR voorgelegd het uitvoeringsbesluit…

Wijziging Besluit Personenvervoer 2000

Op 9 april 2018 heeft de staatssecretaris van het ministerie…

Wet toezicht beheersorganisaties auteursrechten

Op 2 mei 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over…

Verzamelwet VWS 2018

Op 29 september 2017 is de Verzamelwet VWS 2018 voor advies aan…

Wetsvoorstel implementatie EU-Richtlijn werkzaamheden en toezicht pensioeninstellingen

Op 13 januari 2019 moet een EU-Richtlijn, die de werkzaamheden…

Regeling berekeningsmethodieken ouderdomspensioenen

De Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater…

Wijziging Besluit spoorwegpersoneel 2011

Op 14 maart 2018 heeft het ministerie van IenW het voorstel tot…