Wijziging WIA en Wfsv maatregelen loondoorbetalingsplicht bij ziekte en WIA

Op 19 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting tot een rookverbod op schoolterreinen

Op 7 juni 2019 is de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit…

Aanpassing Besluit publieke gezondheid

Op 9 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd de wijziging van het…

Wet Inburgering 20..

Op 25 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Besluit financiële meldplicht rechterlijke ambtenaren

Op 12 juni 2019 ontving ATR voor advies het Wijzigingsbesluit…

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wijzingsregeling gvo’s en cvo’s

Op 30 april 2019 is het voorstel tot wijziging van de Regeling…

Wijziging ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid Stralingsbescherming (ANVS)…

Jaarverslag 2018