Wijziging Besluit Tijdelijke wet Groningen

In de Tijdelijke wet Groningen (hierna: wet) is de publiekrechtelijke…

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Op 1 december 2020 is dit voorstel aangeboden voor toetsing.…

Wijziging Mijnbouwbesluit (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken)

In de Mijnbouwwet is onder meer het nieuwe wettelijke systeem…

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012

Op 21 oktober 2020 is de voorgenomen wijziging van de Regeling…

Wijziging Frequentiebesluit 2013

Elektromagnetische velden komen voor rond onder meer zendantennes,…

Wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement rijbewijzen

Op 24 maart 2020 is de voorgenomen wijziging van het Besluit…

Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Op 24 december 2019 is de voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit…