Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren

Op 4 maart 2020 is de voorgenomen Subsidieregeling elektrische…

Wetsvoorstel Archiefwet 2021

De nieuwe ‘Archiefwet 2021’ moet de archiefwet van 1995 vervangen.…

Verlenging duur pleegzorg en vervallen verleningsbeschikking

Op 5 maart 2020 is aan ATR voor advies aangeboden het voorstel…

Wet banenafspraak

Op 21 februari 2020 is aan ATR advies gevraagd over het wetsvoorstel…

Wijziging Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk

Op 3 maart 2020 is de voorgenomen wijziging van de Regeling aanwijzing…

Beleidsregel tegemoetkoming schade Covid-19

Het kabinet heeft vanaf 9 maart 2020 vergaande landelijke gezondheids-maatregelen…

Wijziging Regeling natuurbescherming (Spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur)

Op 20 december 2019 heeft het ministerie van Landbouw Natuur…

Wijziging Besluit registratie implantaten in verband met de uitbreiding van de inclusielijst

Nederland kent een registratie van implantaten. De registratie…

Verzamelwijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Op 24 februari 2020 is de voorgenomen Verzamelwijziging Besluit…