Wetsvoorstel wijziging Leerplichtwet

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 31 augustus…

Wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht

ATR heeft op 22 juli 2020 het voorstel ontvangen voor “Wijziging…

Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen

Op 6 augustus 2020 is de voorgenomen Subsidieregeling versterking…

Wet eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen

Het voorstel regelt voor een periode van een jaar een verplichting…

Wet toetsing economie en nationale veiligheid

Dit voorstel richt zich op wijzigingen in zeggenschap of significante…

Wijziging EU-richtlijnen energie-efficiëntie

Op 2 mei 2019 is het voorstel Wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen…

Wet versterken medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs

ATR heeft op 14 augustus 2020 het ‘Voorstel van Wet tot wijziging…

Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19

Het Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in…

Besluit vrijstelling Nt2 en omkeerregeling

Met dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat mbo-studenten op…