Wetsvoorstel en AMvB voor verlaging van het collegegeld

Op 21 december 2017 is de ontwerpwetgeving voor het verlagen…

BBT-conclusies grote stookinstallaties

Op 17 augustus 2017 zijn de Europese milieueisen voor grote stookinstallaties…

Wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet

Op 12 december 2017 is aan ATR voorgelegd het Wetsvoorstel ‘Wijziging…

Transparant toezicht financiële instellingen

Op 20 december 2017 is het voorstel tot wijziging van het Besluit…

Wet en Besluit meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs

De mogelijkheid om studiefinanciering mee te nemen naar het buitenland…

AMvB’s Leveringszekerheid

Op 22 december 2017 bracht het college advies uit over de wijziging…

Besluit beslagvrije voet

Op 7 december 2017 heeft de Staatssecretaris van SZW advies gevraagd…