Wijziging Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Op 18 mei 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Starters op de woningmarkt krijgen vanaf 2021 een eenmalige vrijstelling…

Versterken aandacht voor gevolgen wetgeving in nieuw kabinet

Met het aannemen van de motie Klaver/Ploumen heeft de Tweede…

Initiatiefwetsvoorstel Verdringingstoets

Met brief van 29 maart 2021 heeft de minister van Sociale Zaken…

Spoorwegwet 202#

Op 1 april 2021 is het voorstel Spoorwegwet 202# voor advies…

Wijziging Besluit basisregistratie ondergrond (vierde tranche)

Op 19 april 2021 is de wijziging van het Besluit basisregistratie…

Regeling Bodemkwaliteit 2021

Op 1 maart 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 stap 3 openingsplan

Het aantal positieve testen, ziekenhuisopnames, ic-opnames en…

Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie en garanties van oorsprong

Dit voorstel verankert de EU-richtlijn ter bevordering van het…