Nota van wijziging wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Op 11 december 2020 is het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen…

Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Op 25 april 2022 is een voorstel tot wijziging van het Besluit…

Wijziging regeling experiment digitale rijbewijsaanvraag

Op 13 september 2022 is het voorstel tot Wijziging van de regeling…

Regeling voorzieningen Wet digitale overheid

Op 21 juni 2022 is de Regeling voorzieningen Wet digitale overheid…

Wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de actualisatie van de erkende maatregelenlijsten

Dit voorstel actualiseert de erkende maatregelenlijsten (EML).…

Wet flexibilisering inzet vertrouwensfunctionarissen

Op 20 juli is de voorgenomen Wet flexibilisering inzet vertrouwensfunctionarissen…

Regeling gedeeltelijke implementatie beroepskwalificaties binnenvaart

Op 17 januari 2022 is de voorgenomen Regeling gedeeltelijke implementatie…

BNC fiche quick scan

Veel regeldruk in Nederland heeft een Europese oorsprong. Schattingen…