Wijziging Regeling veiligheid zeeschepen i.v.m. vervoer industrieel personeel

Op 30 juli 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Wijzigingsregeling…

Variawet hoger onderwijs

De ‘Variawet hoger onderwijs’ bevat harmoniseringen van maatregelen,…

Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen

Op 23 juli 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Excessief lenen bij de eigen vennootschap

ATR heeft op 22 augustus 2019 ontvangen het wetsvoorstel excessief…

Stop rijbewijs

Het wetsvoorstel Stop rijbewijs maakt het mogelijk voor burgers…

Voortgangsrapportage 2019

ATR geeft elk half jaar inzicht in zijn activiteiten en bevindingen.…

Wijziging Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb)

Op 24 juni 2019 is de Wijziging Wet elektriciteit en drinkwater…

Wijzigingswet Wwft BES

Op 19 juli 2019 is aan ATR voorgelegd de Wijzigingswet Wwft BES.…

Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo

Het Ontwerpbesluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo (Wet digitale…