Instroom nieuwkomers vraagt structurele onderwijsvoorzieningen

Tijdelijke voorzieningen om nieuwkomers van onderwijs te kunnen…

Wijziging gebied wettelijk bewijsvermoeden vraagt betere toelichting

Voor melders van aardbevingsschade moet helder zijn of zij…

Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

Het kabinet wil het aantal arbeidsongevallen onder uitzend- en…

Tijdelijk besluit eenmalig bedrag ouderen van Surinaamse herkomst

Ouderen die tussen 1957 en 1975 in Suriname woonden en vóór…

Subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022

Op 14 september 2022 is aan ATR voor advies voorgelegd de Subsidieregeling…

Verbetering kwaliteit hoger onderwijs met minder regeldruk

Door structureel middelen ter beschikking te stellen voor kwaliteitsverbetering…

Advies wetsvoorstel huisvesting primair en voortgezet onderwijs

Met dit voorstel wil het kabinet bereiken dat schoolgebouwen…