1000ste adviesaanvraag bij Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft recentelijk de 1000ste…

Besluit en Regeling elektronische publicaties

Op 6 januari 2020 heeft het ministerie van BZK het voorgenomen…

Besluit bescherming koopvaardij

Op 9 januari 2020 ontving het Adviescollege toetsing regeldruk…

Besluit uitvoering Crisis en herstelwet 21e tranche

Op 20 december 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken…

Besluit afschaffen rekentoets

De centrale ‘rekentoets’ wordt afgeschaft. Leerlingen die…

Wijziging van de Participatiewet in verband met het verbeteren van de ondersteuning aan bijstandsgerechtigden

Op 12 december 2019 heeft ATR voor advies ontvangen het wetsvoorstel…