Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

ATR heeft op 19 april 2022 de Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen…

Verzamelwijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Op 8 april 2022 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Wet hersteloperatie toeslagen

De Belastingdienst/Toeslagen heeft bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag…

Wijziging Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van het ‘Varkens in Nood’-arrest

In 1998 is het Verdrag van Aarhus gesloten. In dit verdrag hebben…

Besluit experiment pensioenregeling zelfstandigen

Zelfstandigen maken beperkt gebruik van de mogelijkheden om te…

Besluit toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen wijzigt het wettelijk kader voor pensioenen.…

Verzamelwet beslag- en executierecht

Op 11 april 2033 is de Verzamelwet beslag- en executierecht aan…

Uitvoeringsbesluit verordening hergebruik afvalwater

Op 28 maart 2022 is het Uitvoeringsbesluit verordening hergebruik…