Wijziging Wet financiering politieke partijen

Op 31 oktober 2019 ontving ATR de adviesaanvraag voor het voorstel…

Wijziging Besluit bodemkwaliteit i.v.m. PFAS-maatregelen

Op 11 november 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wet regulering sekswerk

Op 15 oktober 2019 ontving ATR voor advies het wetsvoorstel Wet…

Wijziging Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009 en Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012

Op 8 oktober 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

ATR onderzoek naar implementatie EPBD

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) verricht op eigen initiatief…

Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens 2020

Op 18 september 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken…

Derde Nota van Wijziging (Aanpassings-)wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Derde Nota van Wijziging op de (A)Wtza breidt de meldplicht…

Wijziging Tabaks- en rookwarenregeling in verband met de invoering van standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak

Op 18 juli 2019 is de wijziging van de Tabaks- en Rookwarenregeling…