Regeldruk door BTW-verhoging

Actal heeft signalen ontvangen dat de invoeringsdatum van 1 oktober…

Maak Bibob en welstand minder belastend

De Bibobtoets moet selectiever worden ingezet en het welstandsbeleid…

Actal in Eerste Kamer

De Eerste Kamer organiseert op 9 juli een deskundigenbijeenkomst…

Regeldrukaudit Actal: Doorbreek het bureaucratisch spel rondom regeldruk

De aanpak van regeldruk door de overheid is te ingewikkeld. Ministeries…

Meer ambitie bij aanpak regeldruk

Een volgend kabinet kan hogere ambities hebben voor het verminderen…

Beperk de regeldruk bij verhoging AOW-leeftijd

Verhoging van de AOW-leeftijd leidt tot extra regeldruk voor…

Actal vraagt mening agrariërs over Gecombineerde Opgave

Agrariërs zijn veel tijd kwijt aan de Gecombineerde Opgave.…

Zieke flexwerkers niet onnodig fysiek keuren

Flexwerkers die langer dan 1 jaar ziek zijn, moeten opnieuw worden…

Geen ouderdomsverklaring voor schildersbedrijven

Actal wil dat de Belastingdienst zélf digitaal controleert of…