Lasten in Nederland onnodig hoog door vertraging ICT-projecten

De inspanningen van de Nederlandse overheid om de administratieve…

Behoefte in Nederland aan systeem van integrale effectbeoordeling van beleid

Op 12 april 2010 heeft Actal een advies uitgebracht over…

Jaarverslag 2009

2010 is voor de vermindering van regeldruk in Nederland het jaar…

Advies over voortgangsrapportage dienstverlening, regeldruk en informatiebeleid

Op 5 maart 2010 heeft Actal aan het kabinet en parlement een…

Eric Helder benoemd als Collegelid

Eric Helder is per 1 maart 2010 benoemd als Collegelid Actal.…

Aandacht voor regeldruk in programma’s voor gemeenteraadsverkiezingen onder de maat

Actal heeft onderzoek gedaan naar de aandacht voor regeldruk…

Tweede Kamer vraagt reactie Actal over impact assessments in Europa

De Tweede Kamer Zaken heeft Actal om een reactie gevraagd…

Advies over Voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven

Op 14 januari 2010 heeft Actal zijn Advies over de Voortgangsrapportage…

Stand van zaken cultuuromslag op ministeries

Op 4 januari 2010 heeft Actal een brief aan staatssecretaris…