Welkom!

Actal heeft een nieuwe website! De website van Actal is na bijna…

Missie

Actal is een tijdelijk en onafhankelijk adviescollege dat als…

Advies Vernieuwing Toezicht: van inspanning naar resultaat

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft…

Extra lage regeldruk om crisis te keren

Den Haag, 31 maart 2009- Actal koerst op een extra lage regeldruk…

Gemeenten: betere dienstverlening door minder indieningsvereisten

Als burgers en bedrijven een vergunning, subsidie of ander gemeentelijk…

Meer ambitie nodig bij toekomstige Europarlementariërs voor krachtige aanpak Europese regeldruk

Den Haag, 19 mei 2009 - Veel van onze wet- en regelgeving voor…

Advies eenduidige loonaangifte

Actal heeft op 8 mei 2009 advies aan de minister van Sociale…

Advies administratieve lasten en regeldruk van duurzaam inkopen

Op verzoek van minister Cramer van VROM heeft Actal advies uitgebracht…

Convenant voor VROM

Op 11 juni 2009 ondertekenden  Actalvoorzitter Steven van…