Verbetering kwaliteit hoger onderwijs met minder regeldruk

Door structureel middelen ter beschikking te stellen voor kwaliteitsverbetering…

Advies wetsvoorstel huisvesting primair en voortgezet onderwijs

Met dit voorstel wil het kabinet bereiken dat schoolgebouwen…

Meerwaarde van aanvullende eisen in Besluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie niet duidelijk

Het kabinet neemt maatregelen om discriminatie bij werving en…

Advies Regeling Tijdelijke wet Groningen

Mensen die hun woning of bedrijfsgebouw in aardbevingsgebieden…

Advies vergunningverlening windenergiegebied IJmuiden Ver

Windparkexploitanten kunnen de eerste vergunningen van windenergiegebied…

Advies Regeling tegemoetkoming energiekosten blokaansluitingen

Bewoners met een blokaansluiting ontvangen een aanvullende tegemoetkoming…

Verklaring accountant bij controle gebruik energiebronnen niet meer nodig

Het is positief dat energieproducenten niet langer een accountantsverklaring…