Besluit veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Dit voorstel volgt uit de Wet veiligheidstoets investeringen,…

Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie

Dit besluit werkt het toetsingsregime uit de Wet veiligheidstoets…

Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw)

Op 22 juli 2022 is het voorgenomen Besluit gemeentelijke instrumenten…

Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse

Groene waterstof kan in de toekomst een belangrijke rol spelen…

Wijzigingswet SZW-wetten Caribisch Nederland 2023

Sinds 2010 is het socialezekerheidsstelsel in Caribisch Nederland…