Initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

De ChristenUnie neemt samen met PvdA, SP en Groenlinks, het initiatief…

Besluit Jaarverantwoording WMG

Het voorliggende besluit wijzigt het ‘Besluit uitbreiding en…

Wijziging van de wet onderwijsdeelnemers (WRO)

Het wetsvoorstel breidt de wettelijke grondslagen in de WRO uit…

Besluit en ministeriële regeling loonkostensubsidie en normbedragen studietoeslag Participatiewet 2021

Als werkgevers werknemers met een arbeidsbeperking in dienst…

Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening Covid-19

Mensen verliezen door de coronapandemie hun werk of zijn niet…

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en regeling in verband met de modernisering van het asbeststelsel

Asbest kan verschillende vormen van kanker veroorzaken. Vanwege…

Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19

Deze tijdelijke wet verplicht telecomproviders tellingen over…

Besluit Tijdelijke Wet Groningen

Het Besluit Tijdelijke Wet Groningen regelt de nadere uitwerking…