Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie

Op 7 oktober 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Wet discriminatievrije…

Wijziging Loodsenwet, Besluit en Regeling markttoezicht registerloodsen

Op 6 september 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en…

Wet versterking handhaving en inning studiefinanciering

Het wetsvoorstel beoogt de mogelijkheden voor Dienst Uitvoering…

Wet versterking handhaving en inning studiefinanciering

Het wetsvoorstel beoogt de mogelijkheden voor Dienst Uitvoering…

Wetsvoorstel doorstroom vmbo-havo en havo-vwo (Nota van wijziging)

In maart 2018 is de “Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo”…

Subsidieregeling LNG en bio-LNG

Op 11 september 2019 is de Subsidieregeling LNG en bio-LNG…

Aanpassingen verhuurderheffing

ATR heeft op 23 augustus 2019 het wetsvoorstel aanpassingen verhuurderheffing…

Gespecificeerde toestemming bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wabvpz)

Heroverweging van wet nodig Patiënten moeten vanaf 1 juli…

Regeling Kansspelen op afstand en uitvoeringsregeling kansspelen

Op 26 juli 2019 ontving ATR voor advies de Ontwerpregeling kansspelen…