Wet bemanning zeeschepen

Op 27 september 2022 is de voorgenomen Wet bemanning zeeschepen…

Voortgangsrapportage 2022

ATR brengt elk najaar een voortgangsrapportage uit. Hierin bericht…

Besluit experiment regie op gegevens basisregistratie personen

Op 5 april 2022 is het Besluit experiment regie op gegevens basisregistratie…

Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

Op Europees niveau is een nieuwe Richtlijn over de verzekering…

Wetsvoorstel taken zorgautoriteit op Jeugdwet-terrein

Dit wetsvoorstel heeft een aantal specifieke knelpunten rondom…

Besluit geneesmiddelenprijzen

Fabrikanten, importeurs en leveranciers hebben de afgelopen tijd…

Wetsvoorstel terugdringen verzuim

ATR heeft op 12 september 2022 het Wetsvoorstel terugdringen…

Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

ATR heeft op 19 juli 2022 Wet versterking positie ouders en leerlingen…