Bouwstenen voor wettelijke verplichtingen voor IMVO

Het kabinet wil bevorderen dat ondernemingen internationaal maatschappelijk…

Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 stap 4 openingsplan

Het afnemende aantal positieve testen, ziekenhuisopnames, ic-opnames…

Tijdelijke regeling Digitaal Certificaat Corona

Op 10 juni 2021 is de Tijdelijke regeling DCC (de Regeling van…

Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 stap 3 openingsplan

Het aantal positieve testen, ziekenhuisopnames, ic-opnames en…

Tijdelijke regeling Digitaal Certificaat Corona

Op 10 juni 2021 is de Tijdelijke regeling DCC (de Regeling van…

Datavisie Handelsregister

Op 15 juni 2021 is het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)…

Wijziging Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Op 18 mei 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…