Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

ATR heeft op 17 juli 2019 het Wetsvoorstel Wet implementatie…

Wet overgang van onderneming in faillissement

Op 29 mei 2019 ontving ATR voor advies het Voorstel overgang…

Implementatiewet Richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Op 3 juli 2019 ontving ATR voor advies het wetsvoorstel implementatie…

Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Op 24 juli 2019 ontving ATR het Besluit gescheiden inzameling…

Wijziging Bouwbesluit 2012 inzake implementatie van de tweede herziening richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

Op 12 juli 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Wijziging…

Wet inburgering 20..

Op 25 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…

Wetsvoorstel Nationale Studentenenquête (NSE)

ATR heeft op 15 juli 2019 het wetsvoorstel ontvangen voor wijziging…