Besluit medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Op 29 april 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Besluit…

Besluit periodieke registratie Wet BIG i.v.m. de periodieke registratie van physician assistants

Op 25 april 2019 ontving ATR het wijzigingsbesluit periodieke…

Conceptbesluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist

Op 29 april 2019 ontving ATR het conceptbesluit opleidingseisen…

Wijziging Wet op de orgaandonatie

ATR is verzocht te adviseren over de wijziging van de Wet op…

Besluit medische hulpmiddelen

Op 25 april 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Besluit…

Wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met de invoering van een standaardverpakking

Het doel van het besluit is het creëren van een delegatiegrondslag…

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet

Het huidige rookverbod in gebouwen en inrichtingen is uitsluitend…

Wijziging Besluit tarieven in strafzaken en Besluit beëdigde tolken en vertalers

Op 11 april 2019 ontving ATR voor advies het wijzigingsbesluit…

Wijziging Drank- en horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de wet

Op 18 maart 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Wijziging…