Besluit doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo

Met het besluit worden de voorwaarden voor de doorstroom van…

Wijziging Subsidieregeling energiebesparing woningen Groningenveld

Op 1 december 2019 heeft het ministerie van BZK de voorgenomen…

Wijziging Wet BRP en de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES

Op 19 december 2019 heeft het ministerie van BZK de voorgenomen…

Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

Op 20 december 2019 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk…

Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Op 29 november 2019 is de wijziging van Wet gewasbeschermingsmiddelen…

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Op 13 december 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken…

Wijziging Woningwet en BTIV naar aanleiding van evaluatie

Op 29 november 2019 ontving ATR voor advies de wijzigingsvoorstellen…

Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs i.v.m. de afschaffing van de rekentoets

ATR heeft op 17 mei 2019 het wetsvoorstel ontvangen voor wijziging…

Subsidieregeling STAP-budget

Op 5 augustus 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Subsidieregeling…