ATR onderzoek naar implementatie EPBD

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) verricht op eigen initiatief…

Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens 2020

Op 18 september 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken…

Derde Nota van Wijziging (Aanpassings-)wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Derde Nota van Wijziging op de (A)Wtza breidt de meldplicht…

Wijziging Tabaks- en rookwarenregeling in verband met de invoering van standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak

Op 18 juli 2019 is de wijziging van de Tabaks- en Rookwarenregeling…

Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie

Op 7 oktober 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Wet discriminatievrije…

Wijziging Loodsenwet, Besluit en Regeling markttoezicht registerloodsen

Op 6 september 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en…

Wet versterking handhaving en inning studiefinanciering

Het wetsvoorstel beoogt de mogelijkheden voor Dienst Uitvoering…

Wet versterking handhaving en inning studiefinanciering

Het wetsvoorstel beoogt de mogelijkheden voor Dienst Uitvoering…

Wetsvoorstel doorstroom vmbo-havo en havo-vwo (Nota van wijziging)

In maart 2018 is de “Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo”…