Wijziging Tabaks- en rookwarenwet (eisen aan verhittingsapparatuur en uiterlijk van tabaksproducten)

Op 6 maart 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd de wijziging…

Uitvoeringsbesluit Wtza

In 2017 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingediend…

Besluit Jaarverantwoording WMG

Het voorliggende besluit wijzigt het ‘Besluit uitbreiding en…

Wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II in verband met plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas)

Dit besluit geeft gevolg aan de aanbeveling om de beschikbaarheid…

Besluit uitvoering Crisis en herstelwet 22e tranche

Op 28 april 2020 is de voorgenomen 22e tranche bij het Besluit…

Reparatiewet Wvggz en Wzd

De reparatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg…

Jaarverslag 2019

Adviescollege toetsing regeldruk: 20% meer adviesaanvragen in…

Wijziging Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling

Op 30 april 2020 is de wijziging van de Regeling schorsing geldigheid…