Wetsvoorstel implementatie van het verdrag betreffende werk in de visserijsector

Met het verdrag worden internationale minimumnormen voor het…

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Op 25 februari 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wijziging Woningwet ivm i.v.m. maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage

Op 21 maart 2019 is het voorstel tot wijziging Woningwet aan…

AMvB Monitoring veiligheid op scholen

De AMvB Monitoring veiligheid op scholen geeft aan aan welke…

Decentrale implementatie Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De herziening…

Wijziging van de Gaswet betreffende een verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers

Op 18 maart 2019 is het wetsvoorstel wijziging van de Gaswet…

Wijziging Vuurwerkbesluit

Op 14 februari 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wijziging Reglement verkeersregels i.v.m. harmonisering milieuzones

Op 20 december 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wet acceptatie buitenlandse APK

Op 11 maart 2019 heeft het ministerie van I&W het voorstel…