Wet toekomst pensioenen

Het huidige pensioenstelsel gaat op de schop. De reden hiervoor…

Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0)

Op 3 juni 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd de Tweede tijdelijke…

Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19

De sector sport is hard geraakt door de gevolgen van het coronavirus…

Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3)

Op 21 september 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd de Derde…

Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen: invoering premiedifferentie Aof naar grootte werkgever

Op 5 februari 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel…

Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

De Beleidsregel biedt een financiële bijdrage in de doorlopende…

Wetsvoorstel doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp

ATR heeft op 13 november 2020 het Wetsvoorstel doorbraakaanpak…