Wijziging Reglement rijbewijzen i.v.m. EU-richtlijn 2018/645 en EU-richtlijn 2020/612

Op 4 september 2020 is de voorgenomen wijziging van het Reglement…

Wijziging Regeling geurhinder en veehouderij en Regeling ammoniak en veehouderij

Op 24 januari 2022 is een voorstel tot wijziging van de Regeling…

Wet tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. de invoering van het elektronisch vervoerbestand

Op 24 mei 2022 is het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van…

Wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk verplicht certificeringsstelsel…

Wijzigingsregeling Omgevingsregeling en bijlagen

Op 5 juli 2022 zijn twee voorstellen aan ATR voorgelegd voor…

Wet digitaal vergaderen decentrale overheden

Op 4 juli 2022 is de voorgenomen Wet digitaal vergaderen decentrale…

Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Het kabinet wil met dit wetsvoorstel de beschikbaarheid van jeugdhulp…