Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

ATR heeft op 7 januari 2019 over het concept van de Wet pensioenverdeling…

Wetvoorstel plan van aanpak witwassen

Op 3 december 2019 heeft het Ministerie van Financiën het Wetsvoorstel…

Invoeringsregeling Omgevingswet

Op 12 december 2019 heeft het Ministerie van BZK de voorgenomen…

Besluit Crisis- en herstelwet twintigste tranche

Op 20 november 2019 heeft het ministerie van BZK de voorgenomen…

Wet minimumtarief zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Op 31 oktober 2019 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en…

Wetsvoorstel versterking Groningen

Door de gaswinning uit het Groningenveld ontstaan aardbevingen…

Wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

Een burger kan in beroep gaan tegen een besluit van een bestuursorgaan,…

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Op 18 november 2019 heeft het ministerie van Sociale Zaken en…

Wijziging Regeling Wet Kinderopvang

Een aanzienlijk deel van de ouders met een kinderopvangtoeslag…