Besluit identificatiemiddelen voor burgers i.v.m. de Wet digitale overheid

Op 30 maart 2020 is het voorgenomen Besluit identificatiemiddelen…

Regeling betrouwbaarheidsniveaus Wet Digitale Overheid

Op 8 juli 2020 is de voorgenomen Regeling betrouwbaarheidsniveaus…

Besluit overstapdienst telecom

De Telecommunicatiewet stelt regels voor het overstappen naar…

Wet toekomst accountancysector

De kwaliteit van de wettelijke controles blijft achter bij het…

Tijdelijke Regeling vergoeding eigen risico zorgverzekering slachtoffers seksueel geweld

Deze tijdelijke regeling maakt een pilot mogelijk waarin het…

Wijzigingsvoorstellen in verband met het publiek identificatiemiddel op het rijbewijs

Op 28 juli 2020 zijn twee voorstellen voor toetsing en advies…

Besluit UPV textiel

Op 22 november 2021 is het Besluit uitgebreide producenten-verantwoordelijkheid…

Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV’s

Op 7 december 2021 is het voorgenomen Verzamelbesluit wijziging…