Wijzigingsregeling in verband met vernieuwde NTA 8800 (2023)

Op 29 november 2022 is een voorstel voor toetsing aangeboden…

Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals BV’s en verenigingen,…

Doorontwikkeling IAK naar Beleidskompas

Op 20 oktober 2022 kondigde de minister voor Rechtsbescherming…

Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023

De energieprijzen zijn fors gestegen sinds de start van de oorlog…

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Op 20 oktober is het voorgenomen Verzamelbesluit Omgevingswet…

Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders

Op 16 november 2022 is voorgenomen Wet integere bedrijfsvoering…