Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk

Om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt nog beter te…

Splitsen eerste schijf energiebelasting onnodig ingewikkeld

Het voornemen de eerste schijf in de energiebelasting op aardgas…

Verruiming vrijstelling loonheffing ov-abonnementen

Het kabinet wil de huidige vrijstellingen voor OV-abonnementen…

ATR halfjaarrapportage: kwaliteit onderbouwing verslechterd

In de eerste zes maanden van 2023 hebben ministeries van het…

Implementatie EU-richtlijn duurzaamheidsrapportering

Verplichte rapportering over duurzaamheid moet de kwaliteit en…

Maak beoordelingsnormen al bij consultatie bekend

Beoordelingsnormen die in regelgeving als verplicht worden aangewezen,…

Voorstel bijmengverplichting groen gas vraagt betere onderbouwing

Energieproducenten kunnen biomassa gebruiken voor de productie…

Regeldruk Energie-investeringsaftrek (EIA) is een zoekplaatje

Bij wijzigingen van de zogenaamde Energielijst die de fiscale…

Vaststellen heffingsaanslag vervuild water wordt voor de meeste bedrijven makkelijker

Bij het vaststellen van de heffingsaanslag voor bedrijven die…