Wet uitbreiding van meldplichten aandeelhouders

De huidige meldplichten worden uitgebreid door een nieuwe meldingsplichtige…

Lage btw voor elektronische uitgaven

ATR heeft op 12 juli 2019 het Wetsvoorstel verlaagde btw-tarief…

Aanpassingen in de werkkostenregeling

ATR heeft op 17 juni 2019 de voorgenomen aanpassingen in de werkkostenregeling…

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

ATR heeft op 17 juli 2019 de Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer…

Wijziging Regeling veiligheid zeeschepen i.v.m. vervoer industrieel personeel

Op 30 juli 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Wijzigingsregeling…

Variawet hoger onderwijs

De ‘Variawet hoger onderwijs’ bevat harmoniseringen van maatregelen,…

Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen

Op 23 juli 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Excessief lenen bij de eigen vennootschap

ATR heeft op 22 augustus 2019 ontvangen het wetsvoorstel excessief…

Stop rijbewijs

Het wetsvoorstel Stop rijbewijs maakt het mogelijk voor burgers…