Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding

Dit besluit verlaagt de maximale kredietvergoeding van 14% naar…

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 i.v.m. certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Op 1 mei 2020 is de voorgenomen wijziging van de Regeling Bouwbesluit…

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

ATR heeft op 26 februari 2020 het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging…

Wetsvoorstel bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

Het wetsvoorstel beoogt de belemmeringen weg te nemen voor de…

Wet hardheidsaanpassing Awir

Het Wetsvoorstel hardheidsaanpassingen Algemene wet inkomensafhankelijke…

Wet CO2-heffing industrie

Het voorstel introduceert een CO2-heffing voor de industrie.…

Wet deelgezag

Op 24 april 2020 ontving het Adviescollege toetsing regeldruk…

Wet kind, draagmoederschap en afstamming

Op 24 april 2020 ontving ATR de adviesaanvraag voor het Wetsvoorstel…

Wijziging Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Op 23 april 2020 is de voorgenomen wijziging van de Regeling…