Subsidieregeling beheersing basisvaardigheden kan simpeler

De subsidieregeling voor scholen ter bevordering van de beheersing…

Regeldrukanalyse Verzamelbesluit Omgevingswet onvolledig

Ondergrondse opslagtanks voor diesel en gasolie moeten voortaan…

Misstanden uitzendsector vragen om handhaving

Het voorstel van het kabinet om misstanden in de uitzendsector…

Extra controles energieprestatieadviseurs niet onderbouwd

In 2024 zullen 1000 extra controles bij energieadviseurs plaatsvinden…

Advies Uitvoeringsregeling windenergie op zee

De impact van ongewenste buitenlandse inmenging op de nationale…

Certificeringsplicht biologische producten onwerkbaar en kostbaar

De certificeringsplicht voor “biologische” producten als…

Belang zorgvrager uit beeld bij aanpassing eigen bijdrage Wmo

Een deel van de zorgvragers dreigt niet langer zelfstandig ondersteuning…

Besluit verplichte duurzaamheidsrapportage onduidelijk over wat bedrijven moeten doen en welk effect dat zal hebben

Het implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering…

Steun duurzaam maatschappelijk vastgoed vraagt betere uitleg

De aanpassingen van een bestaande subsidieregeling voor duurzaam…