ATR advisering bij spoedregelgeving

Werkafspraken tussen ATR en de departementen voorzien in een…

Wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

ATR heeft op 25 maart 2020 het wetsvoorstel ontvangen voor “wijziging…

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet in verband met de coronacrisis…

Wet invoering betaling ouderschapsverlof

De wet zorgt voor een aantal wijzigingen in bestaande wetten…

Subsidieregeling Renovatieversneller

Op 18 november 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken…

Wijziging Besluit basisregistratie ondergrond (derde tranche)

Op 24 maart 2020 is de voorgenomen wijziging van het Besluit…

Voorontwerp NV-recht en m/v verhouding

Op 6 april 2020 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)…