Wetsvoorstel verbetering aansluiting beroepsonderwijs arbeidsmarkt

Dit wetsvoorstel moet de aansluiting van het beroepsonderwijs…

Advies versterking klachtprocedures aanbestedingsrecht

Het is zinvol de juridische positie van ondernemers bij aanbestedingen…

Subsidie waterstofvoertuigen en -tankstations kan nog beter

Het kabinet stelt de voorgestelde subsidieregeling in om met…

Wetsvoorstel internationalisering in balans onvoldoende uitgewerkt

Het is goed te verdedigen de negatieve effecten van de sterk…

Registratieplicht incidenten en monitoring onderwijs vragen om uitwerking

Het wetsvoorstel Vrij en veilig onderwijs bevat diverse maatregelen…

Analyse ontwikkelingen in de regeldruk in de zorg

Het ministerie van VWS en de Tweede Kamer doen er goed aan bij…

Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk

Om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt nog beter te…

Splitsen eerste schijf energiebelasting onnodig ingewikkeld

Het voornemen de eerste schijf in de energiebelasting op aardgas…

Verruiming vrijstelling loonheffing ov-abonnementen

Het kabinet wil de huidige vrijstellingen voor OV-abonnementen…