Gegevensdeling keuzebegeleiding pensioen kan minder belastend

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen pensioenuitvoerders…

Geef inzicht in effecten invoering gelijkebehandelingswetten BES

Het wetsvoorstel dat discriminatie op de BES-eilanden moet tegengaan…

Onderbouwing Wetsvoorstel identificatie en authenticatie in de zorg toereikend

Een betere uitwisseling van gegevens kan de kwaliteit van de…

Opvragen gegevens spoedzorg onnodig ingewikkeld

Maximale bescherming van de privacy gaat bij het wetsvoorstel…

Meerwaarde wettelijke verplichting strategisch personeelsbeleid en arbeidsrechtelijke maatregelen onduidelijk

Het heeft weinig toegevoegde waarde om wettelijk te verplichten…

Bereid huurders en verhuurders voor op wijziging puntenstelsel

De huursector is in de afgelopen jaren met veel nieuwe regels…

Aanpassingen Participatiewet zijn een verbetering

De voorgestelde aanpassingen van de Participatiewet maken de…

Advies besluit tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

Het ministerie van OCW werkt voorschriften uit over de procedure…

Wijziging van de Regeling dierlijke producten (inzameling gebruikte frituuroliën en -vetten)

Dit voorstel maakt het mogelijk dat kinderboerderijen frituuroliën…