Noodzaak en regeldrukgevolgen invoeren kenteken landbouwvoertuigen niet duidelijk

Het kabinet wil een kentekenplicht invoeren voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid (zoals een oogstmachine), mobiele machines (zoals een hijskraan) en daardoor voortbewogen aanhangwagens om de verkeersveiligheid te vergroten. Ook moet het kenteken de mogelijkheden van handhaving voor de politie vergroten.

In een advies van 3 juli 2015 merkt Actal op dat de memorie van toelichting bij de “Wijziging Wegenverkeerswet 1994 in verband met onder andere de invoering van een kentekenplicht voor o.a. landbouw- en bosbouwtrekkers” niet helder maakt in welke mate de wetswijziging het doel van een grotere verkeersveiligheid dichterbij brengt. Het aantal verkeersdoden met deze voertuigen is al enkele jaren stabiel, zelfs na de sterke stijging van het aantal voertuigen en het toenemende gebruik ervan. Ook is volgens Actal niet duidelijk welke meerwaarde de kentekenplicht voor de verkeersveiligheid heeft ten opzichte van het ook onlangs ingevoerde T-rijbewijs. In zijn advies beveelt Actal daarom aan om nut en noodzaak nader toe te lichten én om alle regeldrukgevolgen goed in beeld te brengen.