Noodzaak extra strenge Nederlandse regels APK niet duidelijk

Nederland lijkt de Europese APK-richtlijn strenger te willen implementeren dan Brussel nodig vindt. Dat blijkt uit de versie van het Besluit voertuigen dat recent voor consultatie openbaar is gemaakt. De nieuwe APK-richtlijn biedt de mogelijkheid om ‘historische voertuigen’ van 30 jaar of ouder, vrij te stellen van de APK-verplichting. In Nederland lijkt dat 50 jaar te worden. Verder staat Brussel binnenkort toe dat lidstaten auto’s laten keuren zodra er 160.000 km op de teller staat. Nederland maakt van die mogelijkheid gebruik. Bovendien moeten de betreffende voertuigen daarna elk jaar weer worden gekeurd, ook als dat volgens het huidige regime nog niet nodig is. Van Brussel hoeft dit niet. En Nederland wil dat nieuwe landbouwvoertuigen die harder kunnen rijden dan 40 km/u, al na twee jaar opkomen voor de APK. Van Brussel hoeft dit pas na vier jaar.

 

De strengere Nederlandse eisen vormen een “nationale kop” op de Europese regelgeving. Het voorstel maakt echter niet duidelijk waarom de strengere regels in Nederland nodig zijn. De gevolgen zijn namelijk niet volledig in beeld gebracht. Onduidelijk is welke bijdrage de extra verplichtingen aan eigenaren van voertuigen levert aan de verkeersveiligheid en het milieu. Verder zijn ook de tijd en de kosten niet berekend die de eigenaren van deze voertuigen aan de extra eisen kwijt zijn. Daarom adviseert het Adviescollege regeldruk (Actal) de minister van Infrastructuur en Milieu om deze extra nationale eisen te heroverwegen én om de regeldrukgevolgen volledig en adequaat in beeld te brengen.

 

De reactie van Actal op de consultatie wijziging Besluit voertuigen i.v.m. implementatie van de APK-richtlijn aan de minister van Infrastructuur en Milieu vindt u hier.