Novelle tot wijziging van het wetsvoorstel implantatenregister brengt effecten regeldruk volledig in beeld

Bij de Eerste Kamer is in behandeling het wetsvoorstel in verband met de instelling van een implantatenregister. Een novelle, een wetsvoorstel tot wijziging van een reeds aanhangig wetsvoorstel, zorgt voor een wijziging in de bepalingen over de registratie en het gebruik van een unieke identificatiecode (barcode) voor implantaten. Deze bepalingen uit het aanhangig wetsvoorstel komen te vervallen. In plaats hiervan komen afspraken die tussen partijen (onder meer zorgaanbieders) zijn gemaakt over de introductie en het gebruik van een identificatiecode (UDI-DI). Vanaf 2020 gaan de bepalingen van een nieuwe Europese Verordening gelden. Omdat er met de novelle materieel geen wijziging in de verplichtingen optreedt, heeft deze geen gevolgen voor de geraamde effecten voor de regeldruk. ATR heeft daarom de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een brief geadviseerd het wetsvoorstel in te dienen.

 

ATR advies aan Ministerie van VWS  inzake advies ATR Novelle wijziging wetsvoorstel implantatenregister