Nut en noodzaak registratie van gegevens over arbeidsverhoudingen in het Handelsregister onduidelijk

Het wetsvoorstel Wijziging Handelsregisterwet 2007 verandert de wijze waarop gegevens over het aantal werkzame personen in een onderneming in het Handelsregister worden opgenomen. Deze gegevens worden nu nog door de onderneming zelf aangeleverd. De ondernemer moet hiervoor jaarlijks een vragenformulier naar de Kamer van Koophandel sturen. Na invoering van de wet komen deze gegevens uit de polisadministratie van UWV. Volgens de toelichting op het wetsvoorstel heeft dit een vermindering van de regeldruk voor bedrijven tot gevolg. Het wetsvoorstel maakt echter onvoldoende duidelijk waarom een registratie van deze gegevens nuttig en nodig is. Dat staat in een advies van Actal aan de Minister van Economische Zaken. Door veranderingen op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld de toename van het aantal zzp-ers en uitzendkrachten) en de wijze waarop in ondernemingen wordt gewerkt (meer thuiswerk en telewerk) zijn de betekenis en de waarde van een registratie van deze gegevens minder geworden.  Het wetsvoorstel is op 6 maart 2017 bij de Tweede Kamer ingediend.

klik hier voor het advies in PDF .