Onderbouwing Asbestdakenverbod onvolledig

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Eigenaren van asbestdaken, bijvoorbeeld op schuren, moeten deze dus komende tijd al verwijderen. Dit kost de samenleving komende jaren honderden miljoenen. Een besluit dat zulke grote gevolgen heeft, moet goed onderbouwd zijn. Actal constateert in zijn advies dat de onderbouwing van het Asbestdakenverbod 2024 nog onvolledig is.

 

Zo zijn in de Nota van Toelichting (NvT) een deel van de regeldrukeffecten niet in kaart gebracht en wordt geen volledig inzicht gegeven in de minder belastende alternatieven en de overwegingen om niet voor deze alternatieven te kiezen. De negatieve uitkomst van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) bij het asbestdakenverbod vergroot de noodzaak tot een gedegen onderbouwing.

 

Actal heeft signalen ontvangen over de regeldruk die bedrijven en burgers ervaren als gevolg van het Asbestdakenverbod 2024. Deze regeldrukeffecten zijn omvangrijk. Zo is in de MKBA becijfert dat het gaat om jaarlijkse nalevingskosten (tot 2024) van 128 miljoen euro voor bedrijven en 10 miljoen euro voor burgers. Het gaat hierbij om extra nalevingskosten in vergelijking met het scenario van autonome vervanging van asbestdaken.

 

Actal heeft onderzoek verricht naar het Asbestdakenverbod 2024. En komt tot de conclusie dat alternatieven die mogelijk minder belastend zijn voor bedrijven en burgers zijn overwogen, maar niet allemaal zijn opgenomen in de NvT. Actal adviseert deze minderbelastende alternatieven alsnog op te nemen in de NvT, inclusief de regeldrukeffecten van de mogelijke scenario’s en de overwegingen om niet voor deze alternatieven te kiezen.

 

Verder constateert Actal dat nog niet alle regeldrukeffecten van het Asbestdakenverbod 2024 in beeld gebracht. Zo ontbreken de (extra) toezichtlasten en de kennisnamekosten als gevolg van het asbestdakenverbod. Actal adviseert daarom alle regeldrukeffecten in beeld te brengen.