Onderbouwing Wetsvoorstel identificatie en authenticatie in de zorg toereikend

Een betere uitwisseling van gegevens kan de kwaliteit van de zorg vergroten en de administratieve lasten verminderen. Daarvoor moeten zorgprofessionals op een veilige en betrouwbare manier toegang tot zorginformatiesystemen krijgen. Dat wordt met het Wetsvoorstel identificatie en authenticatie in de zorg geregeld. Volgens het Adviescollege toetsing regeldruk is het voorstel goed onderbouwd en moet er alleen een kleine aanpassing worden aangebracht ten aanzien van de berekening van de regeldruk.

Inhoud

Het wetsvoorstel vult één van de randvoorwaarden in om in de zorg gegevens maximaal elektronisch te kunnen uitwisselen. Het regelt de randvoorwaarden voor een veilige en betrouwbare digitale toegang van zorgprofessionals tot de zorginformatiesystemen. Toegang krijgt de professional door middel van identificatie en authenticatie. Met het wetsvoorstel is in het vervolg identificatie en authenticatie op een hoog betrouwbaarheidsniveau (eIDAS hoog) mogelijk. En de op basis van de wet goed te keuren inlogmiddelen zijn ook nog eens bruikbaar voor toegang tot alle digitale uitwisselings- en zorginformatiesystemen.

Nut en noodzaak zijn duidelijk

Er is op dit moment maar één inlogmiddel beschikbaar waarmee op het hoogste betrouwbaarheidsniveau toegang tot slechts één zorginformatiesysteem (het SBV-Z) kan worden verkregen. Dat middel is echter niet bruikbaar voor toegang tot alle uitwisselings- en zorginformatiesystemen. En daaraan is in de praktijk wel behoefte. Daarom moet een wetsvoorstel mogelijk maken dat er meerdere inlogmiddelen beschikbaar komen die inlog op het hoogste betrouwbaarheidsniveau mogelijk maken. Het wetsvoorstel zorgt daarom voor een erkenningsprocedure van inlogmiddelen en de ombouw van het huidige UZI-register naar een register voor de identificatie en authenticatie om toegang tot alle systemen te krijgen.

Beschrijving gevolgen regeldruk is volledig

De toelichting beschrijft en berekent de gevolgen voor de regeldruk. Het gevolg van het wetsvoorstel is dat meer (waarschijnlijk alle 1,5 miljoen) zorgmedewerkers zich in het register zullen inschrijven. De toename van het aantal inschrijvingen zorgt voor een toename van de regeldruk. Doordat er echter meerdere inlogmiddelen beschikbaar komen kunnen daarentegen de kosten voor het gebruik van de inlogmiddelen afnemen. De regeldrukgevolgen zijn niet op alle onderdelen in een geldbedrag uitgedrukt. In zoverre moet de toelichting worden aangevuld.

Het college adviseert daarom het wetsvoorstel met een kleine aanvulling in de toelichting in te dienen.

Dit advies betreft de Wijziging van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)  in verband met digitale identificatie en authenticatie in de zorg.

ATR advies aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport – Wabvpz ivm digitale identificatie en authenticatie