Onderzoek van start naar belemmeringen bij toelating nieuwe medicijnen tot vergoedingenstelsel

Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, is een onderzoek naar belemmeringen bij de toelating van nieuwe medicijnen tot het vergoedingenstelsel (de basisverzekering) gestart. Het volgt op het onderzoek naar de belemmeringen bij het op de markt brengen van nieuwe medicijnen. Uit dit onderzoek is gebleken dat medicijnen circa één jaar eerder op de markt kunnen komen als onnodige belemmeringen worden weggenomen. Actal gaat nu kijken of ook in de procedure om nieuwe medicijnen tot het vergoedingenstelsel toe te laten tijdwinst te boeken is. Een eerdere toelating is niet alleen voor producenten, maar ook voor patiënten van belang. Vanaf het moment van toelating tot basisverzekering kunnen patiënten van nieuwe medicijnen gebruik gaan maken.

 

In het onderzoek gaat gekeken worden naar onnodige regeldruk en belemmeringen die voor de producenten optreden. Onderzocht worden de procedures tot toelating van zowel geneesmiddelen die door het ziekenhuis worden verstrekt als die door de apotheek worden verstrekt. Ook de procedure van voorlopige toelating en financiering van medicijnen wordt onder de loep genomen.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een brief om dit vervolgonderzoek gevraagd. De komende twee maanden gaat met een groot aantal individuele bedrijven, branche- en uitvoerende overheidsorganisaties gesproken worden. Ook kunnen bedrijven via info@actal.nl  belemmeringen melden. Het rapport en het advies worden uiterlijk 15 november 2015 aan de Minister van VWS aangeboden.

 

Download hier de brief in pdf pdf