Besluit aanlevertermijn cliënt- en zorggegevens

De regeldruk voor aanbieders van zorg vermindert met het ontwerpbesluit aanlevertermijn cliënt- en zorggegevens. Dat komt omdat er tussen gemeenten geen verschillen zullen zijn in de aanlevertermijn van deze gegevens. De omvang van dit effect moet echter nog wel worden berekend. De toelichting op de regeling beschrijft verder niet of er voor aanbieders sprake is van eenmalige effecten voor de regeldruk, zoals de kennisnemingskosten van de wijziging in de regelgeving. Ook zijn de gevolgen voor de zorgbehoevenden niet in beeld gebracht. Die zullen niet of nauwelijks meer te maken krijgen met stapelfacturen. Dat zijn facturen waarin de eigen bijdrage voor meer dan een periode in rekening worden gebracht. Ook deze effecten moeten nog in beeld worden gebracht en berekend schrijft Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) in een advies aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Voor het advies klik hier

Voor het ontwerpbesluit  klik hier.