Besluit Dierengezondheidsheffing

Het ontwerpbesluit Diergezondheidsheffing stelt de tarieven vast voor heffingen voor het houden van runderen, varkens, pluimvee, eenden, kalkoenen, schapen, geiten en voor het inleggen van (vaccin) broedeieren. De opbrengst van deze heffingen komt in het Diergezondheidsfonds (DGF). Dit besluit leidt tot een beperkte toename van de regeldruk. Dit komt omdat vanaf 2018 varkenshouders ook heffing gaan betalen voor het fonds. ATR constateert dat er ten aanzien van het ontwerpbesluit is nagedacht over minder belastende alternatieven en dat de regeldruk volledig en juist is berekend. ATR adviseert dan ook om het besluit vast te stellen.

 

Het advies van ATR vindt u hier.

 

De consultatieversie van het ontwerpbesluit vindt u hier.