Ontwerpbesluit en regeling tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenregelingen

Het Ontwerp van de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit en regeling bevat een aantal maatregelen om jongeren te ontmoedigen om te gaan roken. Zo komt er een verbod op zelfbedieningssigarettenautomaten en een uitstalverbod bij verkooppunten als supermarkten en benzinestations. Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert om in de toelichting beter inzichtelijk te maken waarom de maatregelen moeten worden getroffen en of minder belastende alternatieven zijn overwogen. Verder adviseert ATR om enkele omissies in de regeldrukparagraaf weg te nemen. Deze omissies betreffen onder meer de eenmalige kennisnemingskosten voor bedrijven en de kosten van aanpassing van de websites in geval van verkoop via deze sites

klik hier voor het advies in pdf  

Meer info over de regeling vind je hier