Ontwerpbesluit Jeugdverblijven moet relatie tussen doel en inhoud kwaliteitskader duidelijk maken

De relatie tussen het doel en een aantal onderwerpen uit de voor jeugdverblijven verplichte kwaliteitskader moet worden verduidelijkt. Als dat niet mogelijk is, dan moet de verplichting tot het beschrijven van die onderwerpen komen te vervallen. De onderwerpen liggen met name op het terrein van het personeelsbeleid, zoals bijvoorbeeld de verplichting tot het beschrijven van het aannamebeleid. Dat staat in een reactie van Actal, Adviescollege toetsing regeldruk, aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de consultatieversie van het Ontwerpbesluit op de jeugdverblijven. Op advies van Actal zijn inmiddels al wel de gevolgen voor de regeldruk in beeld gebracht.

 

Relatie tussen doel en verplichte beschrijving van het personeelsbeleid is onduidelijk

Jeugdverblijven zijn volgens de nieuwe wet op de Jeugdverblijven verplicht om een kwaliteitskader op te stellen. Zij moeten hierin beschrijven hoe zij de veiligheid en het pedagogisch klimaat voor minderjarigen borgen. Zo moet een jeugdverblijf in het kwaliteitskader het aannamebeleid beschrijven alsmede de taken en functies van werknemers en vrijwilligers in het jeugdverblijf. Volgens het besluit kan hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen de aanname van vrijwilligers en die van werknemers. Het is niet op voorhand duidelijk wat de relatie is tussen de verplichting tot het beschrijven ervan en het doel dat met het kwaliteitskader is gediend. “Deze tekortkoming moet nog worden hersteld. Is er geen duidelijke relatie, dan moet de verplichting tot beschrijving komen te vervallen”, zegt Jan ten Hoopen, collegevoorzitter.

 

Berekening van de effecten voor de regeldruk ontbreekt

In de consultatieversie ontbraken nog de berekeningen van de regeldruk. Op advies van Actal zijn de gevolgen voor de regeldruk nu opgenomen in de nota van toelichting. Daarin ontbreken echter nog de gevolgen van het toezicht. Het feit dat jeugdverblijven zich nu al vrijwillig aan het toezicht onderwerpen, neemt niet weg dat met de introductie van een wettelijke verplichting wel regeldruk optreedt. En die moet volgens de spelregels van het kabinet worden berekend.

klik hier voor de reactie in PDF pdf